Philip Matseus

philip.matseus@sagax.se
073-566 60 48

Lokaler

Ranhammarsvägen 12, 14, ULVSUNDA

Tillgänglig och anpassningsbar lokal som är delbar från 100 kvm.

Lokaltyp Kontor
Yta 100 - 300 m²