Anderbergfastigheter

Anderbergfastigheter är det gemensamma marknadsföringsnamnet för den enskilda firman Kerstin och Göran Anderberg, Göran Anderberg AB samt GAKA Fastigheter AB.

Vår affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter inom Vilans handelsområde i Kristianstad samt intressanta byggnader i centrala Kristianstad.

Vårt fastighetsbestånd är på cirka 3000 kvm.

Kontaktpersoner
Lokaler