Industri, Yxhultsvägen 12, Hällabrottets Industriområde, Hällabrottet

Real Advice Kommunikation (142 m) Grönområde (623 m) Shopping (658 m) Friskvård (1505 m)

Fastigheterna Hällabrottet 2:9 och 2:17 är belägna cirka fyra kilometer öster om Kumlas tätort, i Hällabrottets industriområde. Fastigheten Hällabrottet 2:9 har flera starka och långvariga hyresgästersom Kumla Maskin & Trä, Bennys Rör & Industrisvets och Trelleborg Sigma. På fastigheten står i dagsläget två byggnader. En huvudbyggnad om cirka 4 800 kvm samt en mindre byggnad om cirka 400 kvm. Säljaren har under sina år som ägare investerat nästan 6 miljoner kr i Hällabrottet 2:9. I dessa invest...

Fakta om fastigheten
Fastighetstyper Industri/Verkstad/Kontor/Lager/Logistik
Total yta 5 224 m²
Adress Yxhultsvägen 12
Område Hällabrottets Industriområde
Tomtarea 26 169 m²
Pris 15 000 000 kr
Objektsnr 41896888
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

pratbubbla_delResurs 14

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Fastigheterna Hällabrottet 2:9 och 2:17 är belägna cirka fyra kilometer öster om Kumlas tätort, i Hällabrottets industriområde. Fastigheten Hällabrottet 2:9 har flera starka och långvariga hyresgäster som Kumla Maskin & Trä, Bennys Rör & Industrisvets och Trelleborg Sigma. På fastigheten står i dagsläget två byggnader. En huvudbyggnad om cirka 4 800 kvm samt en mindre byggnad om cirka 400 kvm. Säljaren har under sina år som ägare investerat nästan 6 miljoner kr i Hällabrottet 2:9. I dessa investeringar ingår bland annat renovering av fasad, ny takbeklädnad, asfaltering av gårdsplan samt markavvattning, ny elanläggning med tillhörande ställverk samt separata mätare för varje hyresgäst, och nya portar. Fastigheten Hällabrottet 2:17 gränsar mot Hällabrottet 2:9. Hällabrottet 2:17 har en tomtareal på 10 153 kvm och är obebyggd. Hyresvärdet för fastigheterna bedöms uppgå till 2 155 tkr med ett driftnetto om 1 580 tkr. Se bifogat prospekt för detaljerad information om fastigheterna.

Byggnader
Byggnad 1