Butik, Vendelsövägen 35, Handen

  • 1 665 m²

Granne med Port 73! Handelsfastighet innehållande restaurang och däckservice, byggd 2009, färdigställd 2018.


Lokaltyper Butik / Övrigt
Total yta 1 665 m²
Adress Vendelsövägen 35
Kommun Haninge kommun
Objektsnummer 41931757
Tomtarea 1 m²

Beskrivning

Fullt uthyrd hyresfastighet med bra läge intill handelsplats Port 73. Skyltläge mot Gudöbroleden.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Fin handels/restaurangfastighet med bra läge och fullt uthyrda ytor.
Lokal 1 omfattar ca 900 kvm vakant restaurang/fest/konferenslokal. Fullt utrustat restaurangkök. Ytan kan även användas för annan typ av handel.
Lokal 2 omfattar ca 765 kvm butik/däcklager med portar i marknivå.
Fastigheten uppfördes 2009 och färdigställdes 2018.
 
 
 
 

OMGIVNING/NATUR

Bra läge intill handelsplats Port 73 i Haninge kommun. Granne med bl.a. Ahlsell, ÖoB och NetOnNet. Skyltläge mot Gudöbroleden.
Detaljplanen medger Handel, kontor, restaurang- och konferensverksamhet.

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.
Försäljningen kommer att genomföras som en rak fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt.
Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Stomme Betong
Fasad Puts
Fönstertyp 3-glas
Ventilation Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning Luftvärmepump
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Bilder på fastigheten