Kontor, Vargön 130, Vargön, Vargön

  • 1 305 m²

Kontorsbyggnad med anor från sent 1800-tal.


Lokaltyp Kontor
Total yta 1 305 m²
Adress Vargön 130
Område Vargön
Objektsnummer 41923643
Tomtarea 3 500 m²
Pris 1 750 000 kr

Beskrivning

Byggnad med anor från sent 1800-tal. Här har Holmens bruk haft sitt huvudkontor. På senare tid har byggnaden varit föremål för förstörelse, både in- och utvändigt. Byggnad och mark kommer att avstyckas och bilda en ny fastighet. Den föreslagna markarealen kan komma att ändras i samförstånd mellan köpare och säljare. OBS! På uppdrag av säljaren har tisdagen den 12 november klockan 12.00 fastställts som sista dag och tid för att inkomma med ett eventuellt bud på Vargön 130. Bud mailas till: linda.hansson@vanersborg.se samt till therese.persson@erasweden.com NYTTJANDE Enligt gällande detaljplan för Hamnen och Ronnums Herrgård i Vargön, har både byggnaden och fabriksporten bevarandeskydd (får ej rivas). Byggnaden och fabriksporten kommer att avstyckas från stamfastigheten Vänersborg Ronnum 6:38, och bilda en ny fastighet. Framtagen avstyckningskarta är preliminär, och skall fastställas i samband med försäljning. SKICK Byggnaden har under lång tid varit föremål för skadegörelse. Byggnadens va-, el- och ventilationssystem är urkopplade och dess funktionalitet är ej säkerställd. Det går fjärrvärme in i byggnaden som cirkuleras direkt ut igen. Det finns ett abonnemang som köparen kan ta över. Men köparen behöver ordna med den fysiska inkopplingen mellan servispunkten och undercentralen. Denna tjänst kan köpas av vattenfall eller annan auktoriserad/behörig aktör på marknaden. Det går fjärrvärme in i byggnaden som cirkuleras direkt ut igen. Det finns ett abonnemang som köparen kan ta över. Men köparen behöver ordna med den fysiska inkopplingen mellan servispunkten och undercentralen. Denna tjänst kan köpas av vattenfall eller annan auktoriserad/behörig aktör på marknaden. Samtliga ytskikt i byggnaden har utsatts för skadegörelse, såväl som dörrar och fönster. BESKRIVNING Byggnaden är uppförd i 2 plan med inredd vind samt källare, på sin storhetstid var det en mycket pampig och vacker byggnad. Det finns två entréer till byggnaden, en på vardera långsida. Byggnaden är utformad som en kontorsbyggnad med kontor, konferens-/samlingslokaler och personalytor mm. I källaren finns pannrum, förråd och skyddsrum. Planritning från säljaren finns att ta del av. På våningsplan 2 finns en balkong. Ingen hiss. Fabriksporten har bevarandeskydd enligt gällande detaljplan och får ej rivas. I anslutning till porten finns en portvaktsstuga bestående av ett rum och utrymme för wc. Byggnade har varit föremål för skadegörelse både in- och utvändigt. MARK Angiven markareal på 3 500 - 3 600 kvm är preliminär och kommer att fastställas i samband med försäljningen. Idag är den preliminära marken till största del asfalterad parkeringsyta. FÖRSÄLJNINGSPROCESS Intressenter erbjuds lämna bud på den blivande fastigheten, öppen budgivning tillämpas. Samtliga bud redovisas till säljaren. Köpekontraktet skall godkännas av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun, för att vinna giltighet. Säljaren är mån om att fastigheten säljs till en köpare vars framtida planer och visioner för fastigheten kommer att vara positivt för området och kommunen.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Källare
Fasad Tegel
Fönstertyp 2- och 3-glas, merparten är sö
Ventilation Mekanisk ventilation, ur funktion
Uppvärmning Fjärrvärme, fn. urkopplad
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA