Bostad, Vallkärratorn 501, Stångby, Lund

  • 362 m²

Formbar fastighet på attraktivt läge med fulla hyresintäkter på samtliga två uppförda byggnader i expansiva Stångby. Närhet till MAX IV och ESS.


Lokaltyper Bostad / Butik / Industri / Verkstad
Total yta 362 m²
Adress Vallkärratorn 501
Område Stångby
Byggår 1868
Renoveringsår 2013
Objektsnummer 41908602
Taxeringsvärde 1699000 kr
Hyresintäkt 313000 kr/år
Driftkostnad 187956 kr/år
Tomtarea 6 929 m²
Pris 5 500 000 kr

Beskrivning

I expansiva Stångby finns den här fastigheten med två välvårdade byggnader. Ursprungsbyggnaden, från sent 1800-tal, renoverades 2013 av tidigare ägare och samtidigt uppfördes en ny byggnad, båda tänkta för dagligverksamhet i dåvarandes ägares regi. Nuvarande hyresavtal löper t.o.m. 2019-09-08 med blockuthyrning för boende till gästarbetare. En total hyresintäkt om 312 600 kr/år ger ett beräknat driftsnetto på 187 956 kr/år. Då även inräknat en hyresreducering om 12 000 kr/år för skötsel av grönytorna på fastigheten. I övrigt ingår värme, el, vatten och sophämtning i hyran. Stångby är en pendlings- och tätort under snabb utveckling och framfart. Fastigheten som ligger alldeles i utkanten av samhället har närhet till Europas nya forskningscentrum MAX IV och ESS som lockar både nya arbetstillfällen och större efterfrågan på närliggande bostäder. En av de två byggnaderna är på 133 kvm, har gulmålad putsfasad med vita hörnstenar, stomme och tak i tegel, kopplade 2- och 3-glasfönster och är uppförd under sent 1800-tal. Byggnaden rymmer sju rum samt två wc. Den andra byggnaden har rödmålad träfasad, trästomme, takpapp och 3-glasfönster och uppmäter 229 kvm. Båda byggnaderna står stadigt i det öppna landskapet på varsin gjuten platta. Formbar fastighet Fastighetens areal är 6 929 kvm och föremål för potentiell exploatering. Hela fastighetens nyttjande bör kunna anpassas efter hur Stångby formas i framtiden. För definitiva svar på ytterligare byggmöjligheter inom fastigheten behöver man vända sig till Lunds kommun. Det är grannfastigheten Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. (Stångby Söder) i Stångby som just nu utreds av byggnadsnämnden i Lunds kommun och är i process att upprätta en detaljplan. Detaljplanen är för tillfället ute på samråd. Detaljplanen innehåller förslag om ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Det här ämnar bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende. Tanken är att småskalig bebyggelse och ett finmaskigt gatunät i kombination med tydliga kvartersgränser liksom parkrum ska prägla Stångby och dess karaktär. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor. Läs mer på Lunds kommuns hemsida för trafik och stadsplanering och detaljplaner.

Omgivning

Stångby ligger vackert beläget ca 3 km norr om Lund. Byn har gamla anor och består av två mindre byar, dels Stångby Kyrkby och dels den större tätorten som har fått sitt namn efter järnvägsstationen, Stångby Stationsby som är det vi idag kallar för Stångby. I Stångby finns Kulparkskolan F-3 samt Prästängsskolan 4-6. Stångby tillhör skolområde Lerbäck/Stångby som består av Lerbäckskolan med förskoleklass till årskurs nio, Oskarskolan med förskoleklass till årskurs två, Vallkärra skola med förskoleklass till årskurs sex, Håstads skola med förskoleklass till årskurs tre samt Kulparkskolan med förskoleklass till årskurs tre såklart. Dessutom ingår förskolorna Holken, Hästskon, Kobjer, Forsbergs Minne, Solens flyktingförskola, Tornastugan, Tåget, Stormhatten och Håstad Förskola.

Kommunikationer

I dag finns mycket goda förbindelser med Pågatåg härifrån till Lund-Malmö/Köpenhamn och Eslöv-Höör. Här finns även bussförbindelser med linje 21 som går mellan Stångby, Lund C och Brunnshög.


Byggnader
Gula byggnaden
Beskrivning Grund: Gjuten platta Stomme: Tegel Tak: Taktegel Fasad: Puts Fönster: Kopplade 2-glas och 3-glas Byggnaden är uppförd sent 1800-tal men renoverades med säker hand under 2013 av tidigare ägare. Byggnaden har två wc varav ett är väl tilltaget och har även e
Byggnadstyp Småhusbyggnad
Röda byggnaden
Beskrivning Grund: Gjuten platta Stomme: Trä Tak: Takpapp Fasad: Trä Fönster: 3-glas Uppfört 2013 av tidigare ägare och då tänkt som dagligverksamhet. Entrén, i byggnadens inre v-formade vinkel, har belagts med svart klinker på golvet som sedan är genomgående i hela
Byggnadstyp Småhusbyggnad