Mark, Växjö - Nylanda Verksamhetsområde, Södra delen, Öjaby, Växjö

  • 10 000–150 000 m²
  • Möjligt från 2021

Nylanda Verksamhetsområde är beläget i Västra Växjö, invid Småland airport samt riksvägarna 25 och 30. Detaljplanelagt område för exempelvis kontor, sällanköpshandel, industri, verkstad, hotell, restaurang etc där förberedande markarbeten pågår och första tillträdet till tomt är möjligt under år 2021....


Lokaltyp Mark
Total yta 10 000–150 000 m²
Adress Växjö - Nylanda Verksamhetsområde, Södra delen
Område Öjaby
Kommun Växjö kommun
Tillträde Möjligt från 2021
Objektsnummer 41939786

Beskrivning

Nylanda Verksamhetsområde är beläget i Västra Växjö, invid Småland airport samt riksvägarna 25 och 30. Detaljplanelagt område för exempelvis kontor, sällanköpshandel, industri, verkstad, hotell, restaurang etc där förberedande markarbeten pågår och första tillträdet till tomt är möjligt under år 2021.

Kommunikationer

Småland Airport ligger granne med området.

Skyltläge

Utmed riksvägarna 25 och 30

Närliggande företag

Postnord, Staples, Atea, Micropower, Lohilo Foods mfl.


Karta


Bilder på fastigheten