Bostad, Västra Storgatan 47, Kvidinge centrum, Kvidinge

  • 450 m²

Gedigen fastighet med flexibilitet. Idag lagerdel, två ytor till verksamhet, fin kontorsdel och en separat garagedel med inhägnad används idag till...


Lokaltyper Bostad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 450 m²
Adress Västra Storgatan 47
Område Kvidinge centrum
Byggår 1959
Objektsnummer 41919633
Hyresintäkt 363000 kr/år
Driftkostnad 76000 kr/år
Tomtarea 1 557 m²
Pris 3 975 000 kr

Beskrivning

Gedigen fastighet med flexibilitet. Idag lagerdel, två ytor till verksamhet, fin kontorsdel och en separat garagedel med inhägnad används idag till verksamhet. HYRESGÄSTER 5 stycken lokalhyresgäster: Rörfirma (lager med mindre lastkaj Privatperson (möbellager) Firma (markiser/persienner) Konsultföretag, kontor ca 150 kvm, inkluderande tillbyggnad om ca 60 kvm från 2005. Golvföretag hyr det 2005 tillbyggda garaget om ca 150 kvm. Utrustat med port, Aerotemp. Till detta tillkommer en "carport" med betonggolv på ca 60 kvm. Garage och carport är avgränsat och inhägnat med nätstaket. HYRESINTÄKTER Hyresintäkter 363 000 kronor fördelat på Lägenhet 70 000 kronor Lokaler 293 000 kronor Kontakta mäklaren för ytterligare information. RENOVERINGAR 2005 Ny miljöpanna och pelletsanläggning, renoverat kök, nytt golv i !:avåningen. Ny tillbyggnad och garage 2006 Ny lägenhet 3 rok, toalett & dusch 2014 Byggnation av skärmtak och betonggolv. 2017 Sutturängvåning/kontor, målning väggar, nytt ljudabsorberande innertak, målning fönster, nytt golv och inredning toalett. Nya elsinstallationer, indragning av fiberkabel, montering larm och nya kall/varmvattenrör dragna i källaren. Mäklaren kan lämna mer information om byggnaden KOMMUNIKATIONER Pågatåg mot Helsingborg och Kristianstad INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakl. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk genomgång av fastigheten TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. SERVITUT Avtalsservitut in-och utfart, Last 1277IM-10/14755 - 1, 2010-05-27 BYGGNADSBESKRIVNING Hyreshusenhet, bostäder och lokaler (321) Byggnad, värde: 861 000 kr Mark, värde: 182 000 kr Summavärde: 1 043 000 kr Taxeringsår: 2016 Värdeår: 1959, 2004.

Uppvärmning

Pelletspanna från 2005


Byggnader
Byggnad 1
Uppvärmning Pelletspanna från 2005
Avlopp/vatten Kommunalt VA
Bilder på fastigheten