Övrigt, Västerhöjdsvägen, Kärna, Kungälv

  • 9 743 m²

Obebyggd tomt i villaområdet Västerhöjden i Kärna. Enligt detaljplanen är tomten avsedd för skola. Säljes genom ett AB. Bokfört underskott om ca 1,0 milj finns för en köpare att nyttja. BYGGNADSBESKRIVNING Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad (810) Summavärde: Taxeringsår: 2014 ÖVRIGT Bolaget har har ett åtagande att bl a ordna med gångvägar, utfart mm. Se seperat bilaga....


Lokaltyp Övrigt
Total yta 9 743 m²
Adress Västerhöjdsvägen
Område Kärna
Objektsnummer 41923632
Pris 1 650 000 kr

Beskrivning

Obebyggd tomt i villaområdet Västerhöjden i Kärna. Enligt detaljplanen är tomten avsedd för skola. Säljes genom ett AB. Bokfört underskott om ca 1,0 milj finns för en köpare att nyttja. BYGGNADSBESKRIVNING Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad (810) Summavärde: Taxeringsår: 2014 ÖVRIGT Bolaget har har ett åtagande att bl a ordna med gångvägar, utfart mm. Se seperat bilaga.

Övrigt

Planbestämmelser:
Detaljplan: Torsby 1: 9 m.fl (2008-10-09)