Industri, Tryckfärgsvägen 2, Skällsta, Bro

  • 405 m²

Industribyggnad från 2008 i 1-2 vånings-plan. Byggnad totalt 405 samt markareal 6 995 kvm. Ca 4 500 kvm av fastigheten består av plan ängsmark med...


Lokaltyper Industri / Verkstad / Lager / Logistik
Total yta 405 m²
Adress Tryckfärgsvägen 2
Område Skällsta
Objektsnummer 41926856
Tomtarea 6 995 m²
Pris 11 000 000 kr

Beskrivning

Industribyggnad från 2008 i 1-2 vånings-plan. Byggnad totalt 405 samt markareal 6 995 kvm. Ca 4 500 kvm av fastigheten består av plan ängsmark med ca 3 200 kvm byggrätt. Försäljningen sker genom Sale and Lease Back där befintlig byggnad samt delar av mark runt byggnaden fortsättningsvis hyrs av säljaren med en hyresintäkt om ca 500 000 kr/år i kallhyra med 5-10 års hyresavtal. Försäljning genom bolagsöverlåtelse. Fastigheten har ett mycket gott skyltläge och god tillgänglighet till E18. FASTIGHETSBESKRIVNING Tomtarealen mäter 6 995 m². Fastighetsägaren har iordninggjort del av fastigheten (ca 2 500 m²) till plan asfalterad yta som nyttjas som uppställningsyta och p-platser m.m. Denna del är även stängselomgärdad och har elektrisk låsbar grind. Övrig del av fastigheten består av plan ängsmark. Fastigheten förutsätts vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp. För fastigheten gäller detaljplan fastställd 2004-04-28. Planen medger bebyggelse för småindustri med en exploateringsgrad om 50 % dock närmast 4,5 meter från fastighetsgränsen. Upplag får ej anordnas. Omkring 20 meter in på fastigheten från järnvägen är marken prickad vilket innebär att ingen byggnad får uppföras på denna mark. Största tillåtna taklutning är 15 grader och byggnader får inte vara högre än 9 meter. Ca 3 200 m² outnyttjad byggrätt inom fastigheten återstår. PLANLÖSNING Fastigheten är bebyggd med en nyare industribyggnad från 2008 i 1till 2 vånings-plan. Byggnaden inrymmer verkstads-/lagerhall, tvätthall, personalutrymmen och kontor. Byggnaden är grundlagd med en väl tilltagen betongplatta då vibrationer från järn-vägen förekommer. Stomme av stål och bjälklag av trä. Halva byggnaden består av en öppen verkstads-/lagerhall som sträcker sig över byggnadens båda plan med en fri takhöjd om ca 6-7 meter. Hallen är utrustad med en inkörsport om ca 4,5 x 4,5 meter. Övriga bottenplanet inrymmer en tvätthall med garageport, pannrum samt ett större tvätt-/omklädningsrum/lager med anslutande WC-rum. Tvätthallen är försedd med oljeavskiljare. Det övre planet utgörs av en kontorsdel och inrymmer, hall med allrum/fikarum, 4 st kontorsrum, kopieringsrum, konferensrum samt ett större duschrum/relax-avdelning med anslutande WC-rum och bastu. Hela bottenplanet har golvbeläggning av fabrikatet Deckshield som är ett polyure-tanbaserat golvmaterial med flexibel förmåga och som ofta läggs i parkeringshus tack vare sin tålighet. Tvätthallen har kaklade väggar medan övriga väggar utgörs av målad glasfiberväv. Kontorsdelen har parkettgolv, målade väggar samt målade skivor med downlights i tak. Relaxavdelningen är helkaklad med klinkergolv. Byggnaden är generellt inredd med god till hög standard. OMGIVNING/NATUR Fastigheten är belägen inom Skällsta industriområde i direkt anslutning till Västeråsbanan i anslutning till samhället Bro samt även Bro Park och Bro Hof Slott. Fastigheten gränsar till Enköpingsvägen just efter korsningen med Håtunavägen som utgör infart till Bro. Detta innebär att fastigheten har ett mycket gott skyltläge och god tillgänglighet till E18. KOMMUNIKATIONER Pendeltåg till centrala Stockholm finns i Bro Centrum beläget ca 1 km från fastigheten.

Övrigt

Planbestämmelser:
Detaljplan: Skällsta(gustavshäll),detaljplan 9 (2004-04-28)


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Stomme Stål
Fasad Puts
Fönstertyp 3-glas
Ventilation Mekanisk till- och frånluftsventilation
Uppvärmning Vattenburen el
Bilder på fastigheten