Lager, Tommarpsvägen 44, Trelleborg, Trelleborg

  • 1 980 m²

Fastigheten Trelleborg Lavetten 38 är lämplig att användas för egenanvändning eller lättare industri och är i dagsläget tomställd.


Lokaltyper Lager / Logistik
Total yta 1 980 m²
Adress Tommarpsvägen 44
Område Trelleborg
Objektsnummer 41917029

Beskrivning

Fastigheten Trelleborg Lavetten 38 är lämplig att användas för egenanvändning eller lättare industri och är i dagsläget tomställd. Tomten är inhägnad med stängsel och det finns även en låsbar grind. BYGGNAD Byggnaden är grundlagd på betongplatta som förstärkts där tyngre maskiner varit placerade. Stomme och bjälklag är av olika typer av stålkonstruktioner. Fasaderna liksom tak är klädda med korrigerad plåt. Fönstren är av originaltyp i trä. OMRÅDE Fastigheten är belägen vid Västra Trelleborg på Tommarpsvägen som är en tvärgata till Hedvägen. Hedvägen är Trelleborgs norra infartsled från väster. Närområdet består av industrier och bilhandel samt detalj- och livsmedelshandel som t.ex. Willys, Ö&B, Netto, Audi/Volkswagen. Flera servicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns i närområdet och det är nära till centrum samt ut på Hedvägen och vidare ut på större trafikleder.


Byggnader
Byggnad 1
Bilder på fastigheten