Industri, Tallbacksgatan 11F, Rosersberg, Rosersberg

  • 1 410 m²

Mycket välskött fastighet med bra läge i Rosersbergs Logistikområde. Delvis vakant. Hyresintäkt vid fullt uthyrt ca 1 562 800 kr.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 1 410 m²
Adress Tallbacksgatan 11F
Område Rosersberg
Byggår 1990
Objektsnummer 41916415
Hyresintäkt 1112000 kr/år
Driftkostnad 90000 kr/år
Tomtarea 1 443 m²
Pris 14 000 000 kr
Bifogade filer

Beskrivning

Rosersbergs Logistikcenter! Industrifastighet med vakant lager/produktionslokal i markplan! Bra avkastning! FASTIGHETSBESKRIVNING Industrifastighet i tre plan med delvis vakanta ytor. MARKPLAN OCH PLAN 1 Vakant, nymålad lager/produktionsyta med port i markplan. Kök med matplats, dusch, två mindre kontorsrum. Kylrum finns. Takhöjd ca 2.9 meter. Entré från trapphus. Ca 225 kvm. Fastighetsägaren har intressenter på denna lokal men har valt att behålla den vakant då den kan vara av intresse för en köpare. Förhandsbesked för att driva restaurang i lokalen finns. Uthyrd lager/verkstadsyta med en takhöjd om ca 5,5 meter. God bärighet i golv. Högport i markplan. Entresolplan om ca 101 kvm (ej inräknat i ytan) samt fint kontor med personalutrymmen på plan 1. Totalyta ca 580 kvm fördelat på 330 kvm lager/verkstad och ca 250 kvm kontor. PLAN 2 Kontorshotell om totalt ca 250 kvm fördelat på 9 st möblerade kontorsrum med skrivbord, bäddsoffa och kyl. Rummen är ca 10 kvm. Fina gemensamhetsytor i form av öppet kök med matplats, trevlig loungeyta samt tre badrum med dusch och klinker på golv. Nybyggd lager/kontorsyta om ca 89 kvm, uthyrd 2019 på 5-årskontrakt. Nyinsatta takkupoler. Bärighet i golv ca 500 kg/kvm. Vakant nybyggd lager/kontorsyta om 241 kvm. Nyinsatta takkupoler. Hiss med direktaccess till lokalen. Hissen är nyinstallerad och rymmer en lastpall. Bärighet i golv ca 500 kg/kvm. Hela fastigheten utom del av vakanta ytan i markplan har ny ledbelysning. Representativ, renoverad entré med klinkergolv. Ny fjärrvärmecentral 2015. Hyresintäkt vid fullt uthyrt ca 1 562 800 kr Fastighetens totala yta uppgår till 1 410 kvm, varav uthyrningsbar yta ca 1385. KOMMUNIKATIONER Fastigheten har ett bra läge i Rosersbergs industriområde. Området ligger nära Arlanda med direktavfart från E4. Fastigheten ligger ca 600 meter från pendeltågsstationen, i området finns flera busshållplatser. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.

Uppvärmning

Fjärrvärme


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Fasad Prefabricerade betongelement
Fönstertyp Fönster målade 2016
Uppvärmning Fjärrvärme