Industri, Törnby 3, Törnby, Uppsala

  • 1 037 m²

Industri/Kontorsfastighet - Uppsala/Törnby.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor
Total yta 1 037 m²
Adress Törnby 3
Område Törnby
Byggår 1928
Objektsnummer 41911549
Tomtarea 8 457 m²
Pris 9 500 000 kr

Beskrivning

GA SÄLJANDE BESKRIVNING Två fastigheter med en total areal om 8 457 kvadratmeter belägna i Törnby, cirka 10 kilometer från centrala Uppsala. Fastigheten Törnby 1:3 omfattar en markareal om 7 074 kvadratmeter. Inom fastigheten är uppfört en industri- och kontorsbyggnad om 1 026 kvadratmeter fördelat över ett och två plan. Därtill finns ett driftsutrymme om 11 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes år 1928 och är därefter till- och ombyggd vid flera tillfällen. Nuvarande volym bedöms ha tillkommit vid ombyggnation i mitten av 1990-talet samt mellan åren 2013 och 2014. Byggnaden disponerar ett femtontal kontorsrum, två konferensrum, två kök, personalutrymmen i form av lunchrum och två omklädningsrum med duschar och wc. Därtill flera förråd/lager. Byggnaden kan delas upp i två separata enheter. Underhåll och renoveringar är fortlöpande genomfört. Kontorsdel i två plan är invändigt renoverad mellan åren 2013 och 2014. Övriga delar håller i huvudsak standard från 1990-talet. Fastigheten Törnby 1:4 omfattar en markareal om 1 383 kvadratmeter och är taxerad som tomtmark, småhusenhet. Fastigheten är belägen i anslutning till väg 655. Omkringliggande bebyggelse utgörs av gårdar och friliggande villor i olika utförande. Kommersiell service i form av butiker och restauranger nås inom cirka fem kilometer och allmänna kommunikationer i form av buss återfinns i direkt anslutning till båda fastigheterna. Fastigheterna överlåtes via bolag. Eventuellt kan säljaren acceptera att byggnad inom Törnby 1:3 disponeras genom uthyrning. BILPLATS/ PARKERING UTEPLATS UTFÖRDA RENOVERINGAR TOMT ÖVRIGT BYGGNAD.

Uppvärmning

Pelletspanna


Byggnader
Byggnad 1
Ventilation Mekanisk till- och frånluft (FTX)
Uppvärmning Pelletspanna
Avlopp/vatten Enskilt vatten och avlopp