Industri, Stuverigatan 9, Landskrona

  • 905 m²
  • 2020-03-02

Bra belägen industrifastighet i Landskrona kan säljes tomställd.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Lager / Logistik
Total yta 905 m²
Adress Stuverigatan 9
Tillträde 2020-03-02
Objektsnummer 41913086
Tomtarea 4 409 m²

Beskrivning

Bra belägen industrifastighet i Landskrona kan säljes tomställd. FASTIGHETSBESKRIVNING Industrifastighet med 4 409 kvm tomt bebyggd med ca 905 kvm lager, produktion och ett kontor som utgör ca 70 kvm Byggt 1975 och 1980 som därefter anpassats genom åren. Lager och produktionsdelen är i två skepp med bra portar. Det finns förutom kontoret även omklädningsrum och pentry samt förrådsutrymmen. Tomten har hårdgjord yta och är delvis asfalterad. Här finns också en enklar förrådsbyggnad. KOMMUNIKATIONER Bra beläget med tillfartsvägar och närhet både till centrum och E6/E4. ÖVRIGT INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Fasad Plåt
Fönstertyp 2-glas
Ventilation Mekanisk (endast frånluft)
Uppvärmning Luftvärmepump, el
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA
Karta

Bilder på fastigheten