Bostad, Storgatan 44, Hultsfred, Hultsfred

  • 1 306 m²
  • Tillträde enligt överenskomm.

Hyresfastighet helt centralt Hultsfred.


Lokaltyper Bostad / Butik
Total yta 1 306 m²
Adress Storgatan 44
Område Hultsfred
Tillträde Tillträde enligt överenskomm.
Objektsnummer 41921459

Beskrivning

Bostads- och lokalfastighet helt centralt i Hultsfred. 8 lägenheter och 3 lokaler. Byggt 1939, tillbyggt 1959, ombyggt och rotat 1988, då den senaste ombyggnationen ägde rum. Lägenheterna har genomgått löpande underhåll och är moderna i gott skick. Fastigheter har fjärrvärme och fiber via Telia installerad. Övriga fastighetsförhållanden framgår av information vid fortsatt intresse. Fastighetsfakta: Köparen har undersöknings- och besiktningsansvar för samtliga fastighetsfakta och byggnadernas skick och status. Fastighetsbeteckning: Hultsfred Andelen 5 Adresser: Storgatan 44 Tomtmark: Fastighetsdatautdrag ges vid fortsatt intresse Taxeringsvärden 2018: 3 010 000,- kronor Uppvärmning: Fjärrvärme Vatten och avlopp: Kommunalt TV, Internet: Fiber via Telia installerad. Hyresgästerna har eget abonnemang. Byggnadssätt: Enligt Köparens besiktning per fastighet. Ventilation: Mekaniska frånluftsfläktar Ägare: Defakon Fastigheter KB, 100% Verksamhetsinriktning / Historik: Ägarens inriktning har över tid varit att driva en förvaltning med ett löpande underhåll som bibehåller och/eller höjer fastigheternas status på hyresmarknaden vilket har resulterat i en mycket låg vakansgrad. Efter en lång innehavstid har ägaren beslutat sig för att avyttra sitt fastighetsbestånd i Hultsfred varvid denna fastighet slutför beslutet. Nuläge uthyrning: Nuvarande bruttohyror uppgår till 1 047 tkr och Driftskostnaderna till ca 340 tkr inkl trappstäd, rep o underhåll men exkl administrativa kostnader. Vakansgraden är både för närvarande och historiskt mycket låg i beståndet. Just nu kvarstår en lokal tidigare uthyrd till lokalt fastighetsmäkleri om 165 kvm vakant under process att bygga om till 2 st 3-rumslägenheter. Marknad & Hyresgäster: Hyresmarknaden i Hultsfred är stabil för välbelägna fastigheter. Kommunen har totalt 14 579 innevånare varav drygt 5 000 boende i tätorten Hultsfred. Den tillverkande industrin är stabil och framgångsrik. Här kan speciellt nämnas Swedspan, det IKEA-ägda företag som tillverkar spånskivor. Kommunen omfattar natursköna omgivningar med många sjöar och vattendrag, som erbjuder otaliga former av ett utmärkt ädelfiske, jakt samt många andra möjligheter till rekreationer och aktiviteter. Se vidare www.hultsfred.se. Organisation och personal: Fastigheterna administreras av säljaren själv med anställd personal. Ort & Läge: Hultsfreds kommun, belägen i norra Kalmar län har ett stabilt innevånarantal på 14 360 personer (2018), varav drygt 5 000 är boende i tätorten Hultsfred. Avstånd till Vimmerby 20 km, Växjö 100 km, Kalmar 110 km, Linköping 110 km. In- och utpendling mellan näraliggande kommuner är vanligt mellan Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Eksjö. Skattesatsen är 33,53% exkl kyrkoskatt varav 21,91% är skatt till kommunen. Ekonomi: Beräknat EBITDA är 675 000,- kr för år 2019. Budget för 2019 och 2020, ges vid fortsatt intresse. Resultaten är inklusive ovan nämnd vakans på 119 tkr. Variationer mellan åren utgörs i princip av varierande Rep & UH, samt löpande hyreshöjningar. Resultaten är justerade för investeringar som skulle kunnat aktiveras, samt för en ej uthyrd lokal som ska byggas om till 2 st lägeheter. Förvärv/ Pris: 8,5 msek Försäljningen gäller fastigheten Andelen 5 i Hultsfred. Ytterligare information: För ytterligare information, anbud eller dialog ber vi att ni respekterar säljarens önskemål om att alltid först kontakta ansvarig företagsmäklare: Ansvariga Mäklare: Företagsmäklare Civ ek DHS Namn Dan Edlund Mobil 070-331 20 04 e-post dan.edlund@lania.se Adress Länia Företagsförmedling Björnö Säteri 101 395 98 Läckeby (Kalmar) Reg.fastighetsmäklare Jonas Mångs, tel 073-585 76 10

Omgivning

Se beskrivning

Kommunikationer

Tågstation 100 meter

Parkering

3 garage. 8 st P-platser.

Service

Centrum Hultsfred

Skyltläge

Centrum Hultsfred


Bilder på fastigheten