Bostad, Stationsvägen 7 m.fl, Väderstad

Rosengren & Co Restaurang (170 m) Shopping (249 m) Kommunikation (284 m) Grönområde (872 m) Bränslestation (1623 m)

Försäljningen avser fyra fastigheter belägna i de centrala delarna i Svenstavik i Bergs kommun ca 5 mil söder om Östersund. Total uthyrningsbar area uppgår 9 262 kvm, varav kontor/lokaler 4 672 kvm och bostäder 3 378 kvm (69 lgh) fördelat över samtliga fastigheter. Hyresintäkterna uppgår till 7 680 tkr per år enligt gällande hyresavtal och drift- och underhållskostnader om 3 998 tkr vilket ger ett driftnetto om 3 682 tkr. Försäljning av fastigheterna sker genom bolagstransaktion. Vänligen klicka...

Beskrivning

Försäljningen avser fyra fastigheter belägna i de centrala delarna i Svenstavik i Bergs kommun ca 5 mil söder om Östersund. Total uthyrningsbar area uppgår 9 262 kvm, varav kontor/lokaler 4 672 kvm och bostäder 3 378 kvm (69 lgh) fördelat över samtliga fastigheter. Hyresintäkterna uppgår till 7 680 tkr per år enligt gällande hyresavtal och drift- och underhållskostnader om 3 998 tkr vilket ger ett driftnetto om 3 682 tkr. Försäljning av fastigheterna sker genom bolagstransaktion. Vänligen klicka på prospekt för ytterligare information!

Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Hyreshuslokal