Butik, Solna Kyrkväg 1, Solna

  • 300 m²
  • 2020-03-31 enligt ök

Magnifik 1700-tals byggnad till salu med välbevarade originaldetaljer och interiör. En fantastisk möjlighet att äga ett kulturhus för restaurang/caféverksamhet. Ligger vid Nya Karolinska Sjukhuset. Idag drivs verksamheten för slutna sällskap, bokningar, tex dop, minnesstunder och fester. Lokalerna har en sammanlagd kapacitet om ca 140-150 sittande gäster. Lokalyta ca 316 kvm . Entréplan, övervåning och källare. Byggnaden står idag på arrenderad mark (ca 1000 kvm) som ägs av Locum. Värdshuset lig...


Lokaltyper Butik / Kontor / Övrigt
Total yta 300 m²
Adress Solna Kyrkväg 1
Kommun Solna kommun
Tillträde 2020-03-31 enligt ök
Objektsnummer 41897093

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Magnifik 1700-tals byggnad till salu med välbevarade originaldetaljer och interiör. En fantastisk möjlighet att äga ett kulturhus för restaurang/caféverksamhet. Ligger vid Nya Karolinska Sjukhuset.
Idag drivs verksamheten för slutna sällskap, bokningar, tex dop, minnesstunder och fester.
Lokalerna har en sammanlagd kapacitet om ca 140-150 sittande gäster.
Lokalyta ca 316 kvm . Entréplan, övervåning och källare. Byggnaden står idag på arrenderad mark (ca 1000 kvm) som ägs av Locum. Värdshuset ligger framför gamla Karolinska sjukhuset vid Solna kyrkogård.

Värdshuset har en fantastisk potential med redan många nöjda kunder genom åren. Värdshuset ligger i ett område under utveckling och expansion och här kommer bostäder och lokaler byggas och en ny stadsdel håller på att ta form.

Solnadals Värdshus har dom senaste 10 år tagit emot bokade sällskap och sommartid har man haft trädgårdscafé och uteservering. Huvudsaklig verksamhet har varit minnesstunder vid begravningar. Bröllopsfester. Födelsedagsfester och privata fester.

Fram tills 2019 hyrdes Värdshuset ut till extern operatör under några år som drev restaurangen. Hyran uppgick till 480 000 kronor/år (kallhyra). De externa operatörerna sades upp för att nuvarande ägare vill sälja värdshuset.
Omsättningen för verksamheten då nuvarande ägaren själv drev Solnadal var ca 2 241 000 kr/år (medel 2006-2013) och resultatet efter finansiella poster låg på 677 600 kr/år (medeltal). Det finns goda förutsättningar att öka omsättningen ordentligt. Omsättning för ”hyresgästerna”, dom externa operatörena, var mellan åren 2014-2016 2,8 mkr, 3,1 mkr resp 3,3 mkr.

Upplåtelseform: Anläggningsarrende
Arrendestället är ca 1000 kvm tomtareal och är bebyggt med en äldre restaurangbyggnad om ca 300 kvm (LOA). Nuvarande arrendeavtal löper från 2019-09-01 och 5 år framåt till 2024-08-31. Därefter förlängs arrendetiden med två år i sänder. Arrendeavgälden är 18 000 kr/år

Lagfaren ägare: Stockholms Läns Landsting (Locum AB)
Arrendator: Solnadal Värdshus AB (org.nr 556077-6790)
Arrendeavgälden: 18 000 kr/år
I 2019 års taxering har taxeringsenheten åsatts ett taxeringsvärde om 3 093 tkr. Lokalytan uppges till 334 kvm. Statlig fastighetsskatt utgår med 1 % av taxeringsvärdet.

Taxeringsuppgifter: Arrendestället är upptaget som en egen taxeringsenhet i fastighetsutdrag för Haga 4:18. Det är taxerat med typkod 322, hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad.
Solnadas Värdshus är belägen på del av fastigheten Solna Hafa 4:18
Uppvärmning: Vattenburen värme med äldre oljepanna i källaren. I ”herrgårdssalen” finns även en luftvärmepump.

BYGGNADER
På tomten finns en huvudbyggnad samt en mindre friggebod och en enklare förrådsbyggnad. Byggnaderna är uppförda på ofri grund.
Byggnadens interiör är i behov av renovering/uppfräsching.

Huvudbyggnaden har en total total (uthyrningsbar) area om om ca 316 kvm varav 181 kvm i entréplan, 60 kvm i övre plan samt 75 kvm i källarplan.
Byggnaden är ursprungligen från 1700-talet och flyttades till platsen 1930. Därefter har den byggts ut i ytterligare etapper.
Den ursprungliga delen är i 1 ½ plan med källare. De tillbyggda delarna är i 1-plan. Den senaste tillbyggnaden genomfördes 2006.
Den ursprungliga byggnaden innehåller på entréplan två stycken mindre matsalar ”Blå Salongen” och ”Bellmanrummet” (Bild 1 och 2) samt ett kök och ett serveringsrum.
Övre plan består av tre rum och WC.
I den första tillbyggnaden (gjord ca 1920) finns en hall med två stycken toalettrum samt avhängnings/garderob.
Tillbyggnaden ”Herrgårdssalen” är från 1920-talet samt ytterligare en förlängning av salen 2006.
Lokalerna har en sammanlagd kapacitet om ca 140-150 sittande gäster.

Försäljningen sker genom en bolagsöverlåtelse. Dvs aktieförsäljning. Observera att det INTE är en fastighet och en fastighetsöverlåtelse och att det INTE går att bosätta sig i huset! Enligt arrendeavtalet skall på arrendestället bedrivas kafé och restaurang.