Bostad, Sockerbruksv 29-31, Centralg 4, Örtofta, Örtofta

  • 1 804 m²

Fint fastighetsbestånd med 24 lägenheter i Örtofta, 8 minuter från Lund C.


Lokaltyp Bostad
Total yta 1 804 m²
Adress Sockerbruksv 29-31, Centralg 4
Område Örtofta
Objektsnummer 41915505
Hyresintäkt 2085000 kr/år
Driftkostnad 626307 kr/år
Tomtarea 8 858 m²
Pris 25 000 000 kr

Beskrivning

Fint fastighetsbestånd med 24 lägenheter i Örtofta, 8 minuter från Lund C. FASTIGHETSBESKRIVNING Bostadsbestånd i Örtofta intill Pågatågstationen. Två fastigheter byggda med fem hyreshus. På fastigheten med adress Sockerbruksgatan 29-33 finns fyra huskroppar där två av dessa är byggda runt 1929 men helt ROT renoverade 1990 samtidigt som de två mittersta husen byggdes. Standarden är genomgående från 1990 men en del lägenheter har renoverats på senare år. Husen är i två och ett halvt plan med flera lägenheter i etage. Under varje hus finns källare med lägenhetsförråd, cykelrum, pannrum och tvättstuga. Fasader av tegel och puts, fönster med isolerglas samt takpannor på taken. En stor tomt med gräsmatta, grillplats och gott om parkeringsplatser. OMGIVNING/NATUR Örtofta ligger naturskönt några minuter från Lund. Här finns fotbollsplan, idrottsföreningar och en vacker natur. KOMMUNIKATIONER Pågatågen tar ca 8 minuter till Lund C och ca 5-10 min med bil. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Uppvärmning

Fjärrvärme


Byggnader
Byggnad 1
Grund Källare
Stomme Sten/trä
Fasad Puts och tegel
Fönstertyp 2-glas och 3-glas
Ventilation Mekanisk (endast frånluft)
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Kommunalt VA