Butik, Snickaregatan 5, Hässleholm

  • 5 090 m²

På centralt läge, 700 meter från centralstationen i Hässleholm, finner ni denna stora industri- och lagerfastighet om 11 291 kvm.


Lokaltyper Butik / Industri / Verkstad / Kontor
Total yta 5 090 m²
Adress Snickaregatan 5
Kommun Hässleholms kommun
Objektsnummer 41940345
Tomtarea 11 m²

Beskrivning

På fastigheten finns en stor huvudbyggnad om ca 4 900 kvm som inrymmer stort kall-lager samt butik och kontorsyta med entresolvåning.
Övriga byggnader som finns på fastigheten är ett äldre sågverk från 1939 om 190 kvm samt en äldre kontorsbyggnad som inte är i bruk.

I närliggande område finns bostadsområdet Kristinehem samt Hässleholms största gym JK Fitness. Till centrum och centralstationen promenerar ni på 9 minuter.

Grunddata
Lagfaren ägare: DBT Fastigheter Syd AB
Fastighetsbeteckning: Hässleholm Fabriken 8
Typkod: 432 - Industrienhet, lager
Gatuadress: Snickaregatan 5
Postnummer: 281 39
Ort: Hässleholm
Tomtarea: 11 291 kvm
Tomtareauppgifter enligt: Taxering
Bruksarea: 5 090 kvm
Bruksareauppgifter enligt: Fastighetsägaren
Taxeringsvärde byggnader: 4 787 000 kr
Taxeringsvärde mark: 1 806 000 kr
Taxeringsvärde totalt: 6 593 000 kr
Tillträde: fr.o.m 2021-07-01

Byggnad (Lager/Butik/Kontor)
Byggår: 1965 +1977
Area: ca 4 900 kvm
Grund: Betong (butik/kontorsdel)
Asfalt (lagerdel)
Stomme: Betong samt limträstomme i invändig butiksdel.
Ytterväggar: 2100 mm plåtfasad i uppvärmd del samt utan isolering i ouppvärmd del.
Yttertak: Plåt med ovanpåliggande isolering och papp (uppvärmd del)
Plåt på träåsar med underliggande kondensduk (ouppvärmd del)
Fönster: 3-glas (butik/kontor)
Portar: Höjd 5m x bredd 5,5m (troligen original från 1977)
Uppvärmningssystem: Oljeeldad värmluftspanna från 1977 samt el radiatorer
Vatten och avloppstyp: Kommunalt
Fiber: Ja

Övrigt: Höjd till takstolarna i lagerdelen är 7 m samt 8 m till nock. Mellan portarna i byggnadens västra del finns extra traversbalkar på 6 m höjd.

Byggnad (Sågverk)
Byggår: 1939
Area: ca 190 kvm
Grund: Betongplatta
Stomme: Betong
Fasadbeklädnad: Betong samt plåt
Takbeklädnad: Papp
Fönster: Träfönster med energikasetter från 1989
Portar: Trä (troligtvis original)

Övrigt: Inkommande elservis finns i sågverket med servissäkring 100A

Övrig byggnad
På fastigheten finns ytterligare en tredje byggnad som är rivningsskick.

Inteckningar
Inteckningar: 9 st
Totalt belopp: 11 080 000 kr

Planer och bestämmelser
Detaljplan 1953:
-Småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas av olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
-Hösta byggnadshöjd 10 meter.

Uppförande, tillbyggnader och renoveringar
1939 - Sågverksbyggnaden uppförs.

1965 - Ursprunglig lagerbyggnad uppförs.

1977 - Om- och tillbyggnader av befintlig lagerbyggnad utförs. Även en butiksdel tillförs i tillbyggnaden till lagerbyggnaden. Fasaden byggs om samt ny betongsockel upp till 2100 mm samt ny plåtfasad från 2100 mm uppåt monteras.

1982 - Butiksdelen kompletteras med ett entrésolplan över större delen av butiksytan.

1989 - Nya fönster med energikasetter monteras till sågverksbyggnaden.

2000 - Eternittakpannor på äldre del av lagerbyggnaden byts ut till plåt.

2007 - Komplettering/utökning av entrésolplan.
Papptak över nyare lagerdelen byts.
Nytt papptak på sågverksbyggnaden

2007-2017 - Nya fönster har monterats löpande i lager/kontor/butik under denna perioden.

Driftkostnader 2019
Uppvärmning: 80 000 kr
El: 63 230 kr
Vatten och avlopp: 11 726 kr/år
Fastighetsskatt: 32 965 kr/år

Totalt: 187 921 kr

-Fastigheten säljs med friskrivning.
-Den fast monterade sågverksutrustningen i sågverket ingår inte i fastighetsköpet.
-Fastigheten säljes på lagfart

Övrigt

ÖVRIGT:

Om Hässleholm
Antal invånare (2018): 52 121
Befolkningsökning: 2,1%

Påbörjade nybyggnationer
av bostäder 2019: 174
Planerade nybyggnationer
av bostäder 2020: 200+

Medelålder (2018): 43,2
Medianinkomst (2017): 241 554

Skattesats (2019): 32,14%

Dagbefolkning (2017): 22 166
Nattbefolkning (2017): 23 980

Sysselsättningsgrad: 77,7%
(Antal sysselsatta 20-64 år)
Arbetslöshet (2018): 9,6%

Största arbetsgivarna
i kommunen (2017): Hässleholms Kommun (4425)
Skåne Läns Landsting (1325)
Bergendahls Food (775)
Ballingslöv AB (425)
Backers BHV AB (225)

Antal bostäder i kommunen (2017): 24 589
Antal Äganderätter: 56,4%
Antal Hyresrätter: 32,6%
Antal bostadsrätter: 11,0%

Hässleholm är södra Sveriges järnvägsknutpunkt, en växande stad där det planeras att byggas 3000 bostäder under perioden 2017-2030. Hässleholm har även ett rikt företagsliv med flertalet företag som etablerar sig på orten samt större investeringar som tågdepån, utbyggnaden av Hässleholms sjukhus, Ljungdala handelsplats samt utbyggnad av höghastighetståg. Den aktuella fastigheten ligger nära centrum med gångavstånd till tågstationen som är en knutpunkt för både SJ och Skånetrafiken. I centrala Hässleholm finns all allmänservice du kan tänkas behöva i vardagen. Tågstationen och centrum gör att det finns mycket folk i omlopp dagligen. I Hässleholms kommun bor idag 52 000 invånare var av ca 20 000 invånare i tätorten Hässleholm.


Karta
Visa på kartan: