Övrigt, SNÄCKS CAMPING - Lummelundsväg, Visby - Snäck, Norra Visby

  • 100 000 m²

Unik möjlighet att förvärva en detaljplanelagd turismanläggning inom Visbys stadsgräns, vackert belägen intill havet alldeles norr om Hansestaden.


Lokaltyp Övrigt
Total yta 100 000 m²
Adress SNÄCKS CAMPING - Lummelundsväg
Område Visby - Snäck
Objektsnummer 41921462
Driftkostnad 260197 kr/år
Tomtarea 100 000 m²

Beskrivning

Detta är en verkligt unik möjlighet att förvärva en detaljplanelagd turismanläggning inom Visbys stadsgräns, vackert belägen intill havet alldeles norr om Hansestaden. Stor utvecklingspotential med den nu antagna detaljplanen som medger camping, hotell, stugor m.m. på anläggningen. Den del av fastigheten som säljs är kvartersmarken inom de detaljplanelagda ytorna, se bilagd detaljplan. Förväntad yta efter avstyckning är ca 10 hektar och detaljplanen ger möjlighet att indela det planlagda området i olika delar (se pdf). Säljarens avsikt med detaljplanen och försäljningen är att stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turistbäddar. Här kan stugby kombineras med strandhotell, camping m.m. för att ge anläggningen bästa tänkbara utvecklingsmöjligheter. Att anläggningen ligger på en sluttning gör att man dessutom har havsutsikt från i stort sett hela området. Idag finns på anläggningen fin sandstrand, strandrestaurang med pool, tre servicehus, förrådsbyggnader samt campingtomter med och utan el. FÖRSÄLJNINGSSÄTT Spekulanter skickar eller lämnar skriftligt anbud till fastighetsmäklaren senast kl 16:00 den 30 september 2019. Bud kan lämnas på helheten eller delar enligt detaljplan och skiss. Använd budblanketten som finns att ladda ned under Dokument på hemsidan. Budgivare skall även presentera sina framtida planer med fastigheten (helheten eller del av) och om möjligt påvisa erfarenhet från andra liknande projekt som genomförts. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Genomförandeklausul kommer att skrivas in i slutligt kontrakt med köpare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Öppen budgivning tillämpas ej på denna förmedling. Besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas. Försäljningen sker med friskrivningsklausul. Efter tecknat/tecknade kontrakt med köpare skall försäljningen/försäljningarna slutligen godkännas av regionstyrelsen och regionfullmäktige i Region Gotland. Separat skötselavtal rörande stranden kommer att tecknas med köpare.

Kommunikationer

Cykelbana hela vägen längs havet in till ringmuren. Stadsbussar går i anslutning till stranden på nedre delen av anläggningen. Kollektivtrafiken trafikerar väg 149. Anläggningen är belägen i Visby Airports närhet.

Parkering

Goda parkeringsmöjligheter inom och intill fastigheten.

Service

Närmaste livsmedelsaffär, ICA Kometen, ca 2 km söderut. Därutöver finns Visbys stora utbud av affärer, restauranger, caféer m.m. en kort cykeltur bort från anläggningen.

Vägbeskrivning

Från Visby tag väg 149 norrut mot flygplatsen och Kappelshamn. Efter ca 4 km sväng vänster vid skylt camping/Kohlens kvarn. Se även karta.


Byggnader
Restaurangbyggnad
Beskrivning Restaurangbyggnad med matsal, kök, och uteservering. Träbyggnad, platta på mark samt plintar, plåttak. Betonglagd bakgård bakom plank inhysande sopsortering, varumottagning, container mm. Varumottagning med förrådsrum, restaurangkök (exkl inventarier), di
Servicehus med reception
Beskrivning Tegelbyggnad under plåttak på betongplatta. Belägen intill bommen vid infarten till campingen. Pannrum med två varmvattenberedare, tvättstuga, 7 duschrum, 7 toaletter, 1 handikapptoalett med dusch, skötrum, hårvårdsrum, 1 urinoar, tvättstuga med 2 tvättma
Gamla affären
Beskrivning Enklare byggnad som endast används som förråd. Träbyggnad på plintar, plåttak. Liten tillbyggnad på betongplatta. Byggnadsyta ca 115 kvm.
Byggnadstyp 1 plan
Servicehus 1 nedre
Beskrivning Servicehus på betongplatta med trästomme, träfasad, plåttak, tvåglasfönster, elradiatorer. Damavdelning med 4 toaletter och 3 handfat. 1 handikapptoalett med dusch. Herravdelning med 4 toaletter och 4 handfat. 4 duschrum. Pannrum med varmvattenberedare (2
Byggnadstyp 1 plan
Fd servicehus nedre
Beskrivning Äldre servicehus av enkel karaktär. Används ej i driften idag. Trästomme, träfasad, plåttak, plintgrund. Byggnadsyta ca 34 kvm.
Byggnadstyp 1 plan