Lager, Sliparegatan 2, Frändefors, Frändefors

  • 1 121 m²

Industrifastighet med möjlighet till avstyckning.


Lokaltyper Lager / Logistik
Total yta 1 121 m²
Adress Sliparegatan 2
Område Frändefors
Objektsnummer 41922545
Tomtarea 20 271 m²

Beskrivning

Industrifastighet innehållande två industribyggnader och byggbar mark. Möjlighet finns att stycka av fastigheten i tre delar. Bra skyltläge längs E45. BYGGNADSBESKRIVNING Industrienhet, reparationsverkstad (431) Byggnad, värde: 465 000 kr Mark, värde: 608 000 kr Summavärde: 1 073 000 kr Taxeringsår: 2013 Värdeår: 1956, 1965 *beslut om nytt taxeringvärde inväntas från Skatteverket under juni-/juli (fastighetsskatten kan komma att påverkas i och med nytt taxeringsvärde på fastigheten). BYGGNAD INNEHÅLLANDE VERKSTAD, UTSTÄLLNINGSHALL, OCH TVÄTTHALL Verkstad med egen port, passage till utställningshall. Utställningshall med separat port. Via hallen nås personalytrymmen (kök, dusch och wc) samt kontor och lager i entresol. Byggnaden har renoverats löpande med bland annat nytt tak, (takstolar, spont, isolering och plåt), fasad, ny el, kök och wc. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp installerades 2013. I samband med renoveringen har tillbyggnad skett i form av tvätthall och verkstad. Tvätthallen har spolbrunn och oljeavskiljare. Mekanisk ventilation. 25 A idag, men möjlighet finns att utöka till 35 A. 5 mekaniska portar, varav en invändig. Vid en avstyckning enligt bifogat förslag finns en preliminär tomtarea på 6 617 kvm och en total byggrätt på 5 712 kvm (varav ca 772 kvm är nyttjade). Hårdgjord tomtmark i anslutning till byggnaden. Fastigheten är försedd med stängsel. Byggnaden har larm, Securitas. SEPARAT BYGGNAD INNEHÅLLANDE TRE FACK Byggnaden renoverades 2017-2018. Ny betongplatta (30 cm) . Takarmatur med ledlampor. Förberett för tre luftvärmepumpar, en per lokal. Vardera lokal är ca 200 kvm. 3 mekaniska portar. VA är ej framdraget till denna byggnaden. Separat undercentral, med två undermätare. Hårdgjord tomtmark kring byggnaden. Vid en avstyckning enligt bifogat förslag finns en preliminär tomtarea på 4 405 kvm och en total byggrätt på 1 700 kvm (varav ca 600 kvm är nyttjade). TOMTMARK Vid en avstyckning enligt bifogat förslag finns en preliminär tomtarea på 9 244 kvm och en total byggrätt på 4 640 kvm. Tillåten användning inom gällande stadsplan är Jm, småindustri. 7,6 m är högsta tillåtna bygghöjd. Del av mark är prickad. AVSTYCKNING Vid en eventuell kommande avstyckning skall erforderliga servitut för tillgänglighet, VA och el etc. hanteras. Säljaren upplyser att uppgivna ytor för avstyckning är preliminära. KOMPLEMENTBYGGNADER Säljaren upplyser om att flyttbara komplementbyggnader ej ingår i försäljningen. Kontorsbyggnad, Byggnad för övernattning-/kontor, Containrar, 4 stycken.

Övrigt

Planbestämmelser:
Stadsplan: Frändefors prästgård1: 1 m fl (1980-11-17)


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Fasad Trä-/plåt
Fönstertyp 3-glas fönster
Ventilation Självdrag-/mekanisk ventilation
Uppvärmning Luftvärmepumpar samt direktverkande el
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA, till verkstadsbyggnad
Bilder på fastigheten