Mark, Skjutbanevägen 8, Malmköping

  • 950 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 950 m²
Adress Skjutbanevägen 8
Område Malmköping
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856208

Beskrivning

Skjutbanevägen 8, fastighetsbeteckning Mandolinen 1.
Läge: Tillfart från Skjutbanevägen. Naturmark i norr och villatomter i övrigt.
Marken sluttar åt väster. Höjdskillnaden är cirka 3 meter i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan med eller utan sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i högst en våning (källare är tillåten). Taklutning max 27 grader.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Skjutbanevägen.


Karta

Bilder på fastigheten