Mark, Sjulnäs industriområde, Sjulnäs industriområde, Roknäs

  • 16 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 16 000 m²
Adress Sjulnäs industriområde
Område Sjulnäs industriområde
Kommun Piteå kommun
Objektsnummer 41855497

Beskrivning

Sjulnäs insdustriområde ligger i Sjulnäs ca 25 minuter från Piteå centrum. Företag som etablerat sig i området är bland annat transportföretag. Idag finns det totalt ca 1,6 ha ledig industrimark på Sjulnäs industriområde. Utifrån köparens behov samt detaljplanens utformning skapas lämplig tomt för tänkt verksamhet. Tomterna kan antingen friköpas eller upplåtas med tomträtt.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på fastigheten