Industri, Sjögatan 1, Falköping

ERA Kommersiellt Kommunikation (4663 m)

Falköping - industrifastighet.

Beskrivning

En klassisk industrifastighet - tre våningsplan jämte källare - med byggår 1896 och anpassad för livsmedelsproduktion. Moderniserad och anpassad i omgångar, senast 2010. Invändig uthyrbar yta drygt 3 800 m². Mindre än 500 m till Falköpings centrum. Fastigheten står helt till köpares disposition. SERVITUT NYTTJANDERÄTT HYRA, Last 1, 1937-06-30 TOMTYP I stort sett plan markyta. Förutom en mindre grönyta är tomten helt bebyggd. Tillgång till p-platser finns på grannfastigheten (ägs av kommunen). LÄGE Inom ett mindre industriområde längst in på återvändsgata. 0.5 km till centrum och all service. 1,5 km till resecentrum. BYGGNADSBESKRIVNING Industrifastighet (livsmedel) i 2-3 plan jämte källarplan. Den äldsta delen uppfördes 1896, tillbyggd i omgångar. Moderniserad och anpassad efter hand samt efter en brand 2013 genomgripande renovering invändigt, då främst avseende ytskikt, teknisk utrustning (el/va-ledningar, ventilation mm) samt avseende kontor och våtutrymmen. Byggnaden är uppförd på gjuten källargrund/kalkstensgrund. Betong/tegelstomme. Betongbjälklag. Tegelfasader med inslag av plåt och papp. 2- och 3-glasfönster. En större inlastningsport. Uppvärmning via ångpanna (processvatten) kombinerad med oljepanna. Kommunalt VA. FTX-ventilation till kontorsdelen, i övrigt självdrag. Godkänd OVK-besiktning genomförd. Två varuhissar i funktion . INVÄNDIGA YTOR Total uthyrbar yta ca 3 829 m² (tax.info) fördelad enligt följande: ca 440 m² kontor/personalutrymmen ca 3 389 m² produktion/lagerlokaler + kommunikationsytor. Kontor och personalutrymmen håller fullt modern standard och är relativt nyrenoverade. Produktions- och lagerutrymmen är fördelade på ett flertal enheter på varje våningsplan och med goda kommunikationsytor mellan de olika enheterna. HYROR Fastigheten utnyttjas helt i egen verksamhet och vid ägarbyte kommer fastigheten helt att stå till köpares förfogande. Fastigheten är f n frivilligt momsregistrerad till 100%. DRIFTSKOSTNADER 2017 Vid fullt utnyttjande redovisas följande löpande driftskostnader. F n uppvärms fastigheten via ångpanna med processvatten från egna verksamheten. Nedan angiven värmekostnad har bedömts om fjärrvärme installeras. Värme 180 000 Fast beslytning 46 000 Sotning m m 3 307 VA 2 449 Försäkring (fullvärde) 26 998 Fastighetsskatt 21 950 Totalt 280 704 Tillkommer kostnader för underhåll, skötsel och administration.

Byggnader
Byggnad 1

Mossvägen 21, Falköping

Välkommen till Mossvägen 21 i Falköping - Fastigheten har et...

Visad