Bostad, Sannagatan 48 m.fl., Kristinehamn

  • 18 492 m²

Nu har vi nöjet att erbjuda ett bostadsbestånd i Kristinehamn med totalt 260 lägenheter. Totalt omfattar beståndet 15 fastigheter i Kristinehamn samt en i Säffle. Kristinehamn har ett strategiskt lägevid E18 samt riksväg 26 och ligger cirka 4 mil från Karlstad och 7 mil från Örebro. Portföljen är en effektiv förvaltningsenhet och fastigheterna är attraktivt belägna i respektive delområde med närhet till såväl centrums utbud av handel och service som till ytterområdenas vackra miljö vid Vänern....


Lokaltyper Bostad / Butik / Kontor
Total yta 18 492 m²
Adress Sannagatan 48 m.fl.
Byggår 1944
Objektsnummer 41919513
Taxeringsvärde 72854000 kr
Tomtarea 42 047 m²

Beskrivning

Nu har vi nöjet att erbjuda ett bostadsbestånd i Kristinehamn med totalt 260 lägenheter. Totalt omfattar beståndet 15 fastigheter i Kristinehamn samt en i Säffle. Kristinehamn har ett strategiskt läge vid E18 samt riksväg 26 och ligger cirka 4 mil från Karlstad och 7 mil från Örebro. Portföljen är en effektiv förvaltningsenhet och fastigheterna är attraktivt belägna i respektive delområde med närhet till såväl centrums utbud av handel och service som till ytterområdenas vackra miljö vid Vänern. Fastigheterna är aktivt och lokalt förvaltade och är generellt av god teknisk standard. Renoveringar har genomförts för att bevara och förbättra byggnadernas kvalitet. Flera av byggnaderna har genomfört stambyte under 1990-talet med byte av vatten- och avloppsrör. I samband med detta renoverades våtrum, fönster och elektriska installationer. Möjlighet för köpare att överta självgående och befintlig förvaltningsorganisation med fastighetsskötare med många års erfarenhet av fastigheterna. Den totala uthyrbara arean uppgår till 18 688 kvm, varav 15 452 kvm bostäder och 3 236 kvm kommersiella lokaler. Tomtarealen uppgår till 42 047 kvm och den obebyggda delen utgörs i huvudsak av grönytor samt asfalterade ytor för parkering. Hyresvärde 2019 om 18 083 tkr genereras till 87 % av bostäder. Driftnetto för portföljen bedöms uppgå till 9 974 tkr. Kontakta Real Advice för prospekt med detaljerad information om fastigheterna.


Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Hyreshusbyggnad
Byggnad 2
Byggnadstyp Hyreshuslokal
Bilder på fastigheten

Kontaktuppgifter