Övrigt, Romelandavägen 240, Romelanda, Romelanda

  • 14 414 m²

Mark med möjlighet till exploatering med närhet till villaområdet i Diseröd. SERVITUT NYTTJANDERÄTT BOSTAD, Last 2, 1981-08-26 Ledningsrätt avlopp, Last 1482-78 - 1, 1999-03-19 Ledningsrätt vatten ochavlopp, Last 1482-2190 - 1, 2017-04-19 Avtalsservitut väg, Last 14-IM3-68/1786 - 1, 1968-03-27 På marken har varit en bensinstation. Marken är idag sanerad. Se separat handling....


Lokaltyp Övrigt
Total yta 14 414 m²
Adress Romelandavägen 240
Område Romelanda
Objektsnummer 41923633
Pris 6 490 000 kr

Beskrivning

Mark med möjlighet till exploatering med närhet till villaområdet i Diseröd. SERVITUT NYTTJANDERÄTT BOSTAD, Last 2, 1981-08-26 Ledningsrätt avlopp, Last 1482-78 - 1, 1999-03-19 Ledningsrätt vatten och avlopp, Last 1482-2190 - 1, 2017-04-19 Avtalsservitut väg, Last 14-IM3-68/1786 - 1, 1968-03-27 På marken har varit en bensinstation. Marken är idag sanerad. Se separat handling.

Övrigt

Servitut:
Avtalsservitut väg


Karta

Bilder på fastigheten