Övrigt, Rönnliden ca 5 Kommersiell Fas, Örkelljunga

  • 6 918 m²

Prisvärd kommersiell tomt med utmärkt läge i Örkelljunga OBS! 945000:-.


Lokaltyp Övrigt
Total yta 6 918 m²
Adress Rönnliden ca 5 Kommersiell Fas
Kommun Örkelljunga kommun
Objektsnummer 41940418
Tomtarea 6 m²

Beskrivning

Prisvärd kommersiell tomt med utmärkt läge i Örkelljunga OBS! 945000:- Nära till E4:an och väg 24 samt väg 114.

Omgivning

I området nära JYSK

Övrigt

ÖVRIGT:

ÄRADE SPEKULANT
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten
före ett köp med besiktningsman eller själv.

SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET
Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget,
tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet
i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information
samt dels från mäklarföretaget.Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren
av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller
i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.
Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.

Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller
alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

För exakta förvärvskostnader gå in på följande länk: www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/berakna-skatter-och-avgifter/

Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.

Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.

Känn Er alltid välkomna för en affär med Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag.


Karta


Bilder på fastigheten