Mark, Plevnavägen 14, Malmköping

  • 743 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 743 m²
Adress Plevnavägen 14
Område Malmköping
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856206

Beskrivning

Plevnavägen 14, fastighetsbeteckning Häradshövdingen 1.
Läge: Tillfart från Plevnavägen. Villaområde med i huvudsak äldre villor. Hotell/konferensanläggning norr om
fastigheten.
Tomttyp: Tomten är belägen vid kanten av en mäktig grusås. Marken sluttar kraftigt åt sydväst ned mot Plevnavägen och tomten lämpar sig därför bäst för sluttningshus.
Tillåtet enligt detaljplan: Sluttningshus. Byggrätt 140 m2 mot marken i ett plan samt sluttningsvåning. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Plevnavägen. I området finns det möjlighet att ansluta till fjärrvärme.


Karta
Visa på kartan:

Bilder på fastigheten