Mark, Plevnavägen 12, Malmköping

  • 713 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 713 m²
Adress Plevnavägen 12
Område Malmköping
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856207

Beskrivning

Plevnavägen 12, fastighetsbeteckning Häradshövdingen 2.
Läge: Tillfart från Plevnavägen. Villaområde med i huvudsak äldre villor. Hotell/konferensanläggning norr om
fastigheten.
Hotell/konferensanläggning norr om
fastigheten.
Tomttyp: Tomten är belägen vid kanten av en mäktig grusås. Marken sluttar kraftigt åt sydväst ned mot Plevnavägen och tomten lämpar sig därför bäst för sluttningshus.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggrätt 140 m2 mot marken i ett plan samt sluttningsvåning. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Plevnavägen. I området finns det möjlighet att ansluta till fjärrvärme.


Karta
Visa på kartan:

Bilder på fastigheten