Mark, Pitholmens industriområde, Pitholmens industriområde, Piteå

  • 500 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 500 000 m²
Adress Pitholmens industriområde
Område Pitholmens industriområde
Kommun Piteå kommun
Objektsnummer 41852504

Beskrivning

Pitholmens insdustriområde ligger på vägen ut mot Haraholmen ca tio minuter från Piteå centrum. Områdets karaktär är ett renodlat industirområde. Företag som etablerat sig i området är bland annat livsmedelsindustri, metallvaruindustri och mekanisk verkstad. Idag finns det totalt ca 500 000 kvm ledig industrimark på Pitholmens industriområde. Utifrån köparens behov samt detaljplanens utformning skapas lämplig tomt för tänkt verksamhet. Tomterna kan antingen friköpas eller upplåtas med tomträtt.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på fastigheten