Mark, Novembervägen 12, Brogetorp, Flen

  • 1 065 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 1 065 m²
Adress Novembervägen 12
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856198

Beskrivning

Novembervägen 12, fastighetsbeteckning Rådjuret 6.
Läge: Tillfart från Novembervägen. Naturmark i sydost och nordost. I övrigt
villafastigheter.
Viss utfyllnad kan vara nödvändig. Marken lutar främst åt sydost. Höjdskillnaden mot Novembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Novembervägen.


Karta

Bilder på fastigheten