Industri, Norrkärrsvägen 19, Saltsjö-boo

  • 415 m²

Fullt uthyrd fastighet i attraktivt läge i Nacka. Bra driftnetto med stabil hyresgäst.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 415 m²
Adress Norrkärrsvägen 19
Kommun Nacka kommun
Objektsnummer 41933290

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Fullt uthyrd fastighet i attraktivt läge i Nacka.
Bra driftnetto med stabil hyresgäst.

FASTIGHETSBESKRIVNING

I ett attraktivt läge i Nacka ligger denna välskötta och nyrenoverade fastighet. Utmärkta uppställningsytor på den planlagda tomten. Kontor, kök och dusch/WC på övre plan. 
Lager, verkstadsytor och omklädningsrum i markplan.
Portar i marknivå.
Takhöjd ca 3 meter.

PLANLÖSNING

Nedervåning med inkörsport och lager/verkstad med generös takhöjd och mindre kontorsytor.
Övervåning som förbinder nedervåningen med trappa består av öppet kontorslandskap, dusch och matrum. 

ÖVRIGT

För närvarande pågår planer att förändra tillfartsvägen så att det blir ännu enklare att nå 222:an med bil. 

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Stomme Trä
Fasad Plåt
Ventilation Mekanisk (endast frånluft)
Uppvärmning Värmepump. Vattenburen golvvärme på övre plan.
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA
Karta


Bilder på fastigheten