Industri, Nordkroksvägen 28, Vargön

  • 600 m²

Industri-/lagerfastighet i Vargön!


Lokaltyper Industri / Verkstad / Lager / Logistik
Total yta 600 m²
Adress Nordkroksvägen 28
Objektsnummer 41929155
Tomtarea 1 m²

Beskrivning

Industri-/lagerfastighet i Vargön innehållande hall med öppen planlösning och bra takhöjd, verkstadslokal samt butik och kontor. Hårdgjord yta för logistik och kundparkering.
Försäljning genom fastighetsöverlåtelse.

SERVITUT

Officialservitut väg, Förmån
15-VÄZ-1199 - 2
Ledningsrätt starkström, Last
15-VÄZ-1199 - 1, 1975-08-01
Avtalsservitut avloppsledning, Last
15-IM5-57/1633 - 1, 1957-08-07
Avtalsservitut kraftledning, Last
1487IM-11/1265 - 1, 2011-01-14

BYGGNAD OCH MARK

På fastigheten finns en lager-/industribyggnad. Byggnaden uppfördes 1972 och har senare byggt till i omgångar. Byggnaden omfattar 600 kvm, varav ca 245 kvm lagerhall. Denna del är isolerad med ej uppvärm i dags läget. Hallen har en öppen planlösning, med en mindre del med entresol. Takhöjd, 5 meter till nock. Vikport.
Resterande del av byggnaden består av lokal med två portar, personalutrymmen samt butiksförsäljning. Ovan butiksdelen finns ett kontor i entresolplan.
Icke bebyggd mark består av hårdgjord parkeringsyta.

HYRESGÄSTER

Det finns korttidshyreskontrakt som löper vintersäsong 2019-/2020. Fastigheten är vid tillträdet fri från hyresgäster.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Länk till kommunens hemsida där information kring arbete om Fördjupad översiktsplan finns att ta del av: http://www.vanersborg.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplanering/pagaende-oversiktsplaner/fop-vanersborg---vargon.html. På sidorna 131 - 139 finns information om Vargön.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Fasad Plåt
Fönstertyp Gallerförsedda 2-glasfönster
Ventilation Mekanisk ventilation (ej i bruk)
Uppvärmning 3 luftvärmepumpar
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA