Bostad, Nor 48:3, Knivsta, Knivsta

  • 407 m²

FASTIGHETSBESTÅND BESTÅENDE AV UTHYRDA VÅRDBYGGNADER SAMT OBEBYGGD TOMTMARK.


Lokaltyper Bostad / Kontor
Total yta 407 m²
Adress Nor 48:3
Område Knivsta
Objektsnummer 41919529
Taxeringsvärde 867000 kr
Hyresintäkt 1201000 kr/år
Pris 130 000 000 kr

Beskrivning

Nu finns möjligheten att förvärva ett fastighetsbestånd bestående av 8 fullt uthyrda vårdbyggnader på långa kontrakt, samt 2 exploateringsbara tomter. Försäljningen avser vårdfastigheter uthyrda för LSS-boende och HVB-hem samt några tomter utvecklingsbara för vårdboende alternativt villor för privatboende. Fastigheterna som ingår i försäljningen är Uppsala Jälla 6:7, Uppsala Jälla 6:6, Enköping Salnecke 8:7, Tierp 1:102, Tierp 1:108, Tierp 1:99, Knivsta Ängby 1:16, Knivsta Nor 48:3, Uppsala Vaskesta 1:2 och Uppsala Vaskesta 1:6.


Byggnader
Flerbostadshus
Beskrivning Flerbostadshus under uppbyggnad om 407 kvm. Det kommer uppföras en förrådsbyggnad om ca 25-30 kvm.
Byggnadstyp Hyreshusbyggnad
Bilder på fastigheten