Övrigt, Morängen 32, Uppsala

  • 2 500 m²

Utvecklingsfastigheter för vård & bostäder i Almunge.


Lokaltyp Övrigt
Total yta 2 500 m²
Adress Morängen 32
Kommun Uppsala kommun
Objektsnummer 41932688
Tomtarea 32 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Stiftelsen Trollängen äger och förvaltar Fastigheterna Ellinge 1:13 och Lilla Väsby 1:53 som
ligger idylliskt i utkanten av Almunge i ca 27 km öster om Uppsala.
Stiftelsen driver sedan 1973 sin behandlingsverksamhet på fastigheterna och i samband
med att verksamheten skall avetablera så har ägarna bestämt att fastigheterna skall säljas.

På Fastigheterna som har en total uthyrningsbar area på ca 2 500 kvm ligger totalt nio
byggnader runt den ursprungliga herrgårdsbyggnaden från 1875. Övriga byggnader består
av tre större byggnader uppförda på 70 och 80-talet som inrymmer bostäder, restaurangkök, matsal,
hobbyrum m.m. två mindre bostadshus, fårhus, aktivitetshus och en ladugård.

Fastighetens obebyggda del består av parkliknande grönytor och grusade körytor.
Ventilationen utgörs av mekanisk till- och frånluft alternativt självdrag i de olika byggnaderna.
Byggnaderna har egen brunn och ett eget reningsverk som delas med omkringliggande fastigheter.
Ägaren avser att genomföra försäljningen som en fastighetstransaktion.

(-För mer information se bilagd objektsbeskrivning under dokument-)Bilder på fastigheten