Bostad, Montörg, Stenhuggareg mfl, Stidsvig, Stidsvig

  • 1 280 m²

18 marklägenheter med friköpta tomter säljes i bolagsform. Välskötta 1-plans radhus/kedjehus byggda 1992.


Lokaltyp Bostad
Total yta 1 280 m²
Adress Montörg, Stenhuggareg mfl
Område Stidsvig
Objektsnummer 41926181
Tomtarea 8 227 m²
Pris 14 900 000 kr

Beskrivning

18 marklägenheter med friköpta tomter säljes i bolagsform. Välskötta 1-plans radhus/kedjehus byggda 1992. FASTIGHETSBESKRIVNING Lugnt beläget i ett villaområde finner vi dessa 18 marklägenheter på friköpta tomter bebyggda med 1 plans parhus/radhus i 1 plan. Husen byggdes 1992 och är i välskött skick. Nära skog, natur och E4 an. Alla 18 lägenheter har sina egna tomter med uteplatser och gräsmattor. Vatten och avfall ingår i hyran med alla lägenheterna har eget el abonnemang och uppvärmning sker med frånluftsvärmepumpar. Husen är grundlagda med torpargrund och stomme av trä med målad träfasad och yttertak med betongpannor. 3-glas fönster egna trädgårdar. Uppvärmning sker med frånluftsvärmepumpar och vattenburet system. Alla fastigheterna är taxerade med typkod 220 OMGIVNING/NATUR Lummigt läge i villakvarter. Stidsvig och Klippan kallas porten till Söderåsen med en fantastisk natur. KOMMUNIKATIONER Nära E 4:an och lokaltrafik i kommunen. NÄRSERVICE I Stidsvig finns ett par förskolor, Mölletofta Värdshus och bensinmack. På Tingsgården mitt i byn finner du 400 år gamla hus som är varsamt renoverade. ÖVRIGT INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Torpargrund
Stomme Trä
Utvändiga plåtarbeten Lackerad plåt
Fasad Trä
Fönstertyp 3-glas
Ventilation Mekanisk m. värmeåtervinning
Uppvärmning Värmepump
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.