Bostad, Mellanbergsvägen 77-83, Stockholm

  • 1 218 m²

Tomträtten till fastigheten Stockholm Försvarslånet 7 i Hägersten säljes i rak fastighetsaffär.


Lokaltyp Bostad
Total yta 1 218 m²
Adress Mellanbergsvägen 77-83
Kommun Stockholms kommun
Objektsnummer 41929910
Tomtarea 1 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Mycket välskött fastighet innehållande 25 bostäder i mindre storlekar. Stambytt med nya badrum och kök. Q-märkt fastighet i mycket eftertraktat område.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Tomträtten till Stockholm Försvarslånet 7, med attraktivt läge i Hägersten, säljes i rak fastighetsaffär.
Fastigheten/Tomträtten har en markareal av 1432 kvm. På fastigheten finns en byggnad i form av ett låghus i tre plan.
Byggnaden rymmer 25 bostadslägenheter, inga lokaler. Bostäderna utgörs av 1-3:or mellan 44-62 kvm, med inbyggda balkonger mot lugn skogsglänta. Lägenheterna är mycket välplanerade med renoverade kök och badrum från 2013/14. Badrum med klinkergolv och helkaklade väggar. Lägenheterna är fullt uthyrda, ev kan ett par lägenheter överlåtas vakant . Källaren inrymmer tvättstuga med moderna maskiner, tork- och mangelrum, lägenhetsförråd, pannrum samt cykelrum.
Parkering på gatan. Lugnt läge utan störande genomfartstrafik.
Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 1218 kvm och utgörs till 100% av bostäder.
Byggnaden uppfördes 1945.
Stambyte och renoveringar av kök, badrum, trapphus gjordes huvudsakligen under 2013 och avslutades 2014.

OMGIVNING/NATUR

Fastigheten är belägen i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen. Läget är mycket attraktivt p.g.a närheten till City, goda kommunikationer, bra utbud av affärer och restauranger samt närhet till vatten och natur. 
Stadsdelen är under stark utveckling och intresset för att bosätta sig i området ökar för varje år.
Kommunikationer i form av tunnelbana och buss. Pendeltåg nås från Årstaberg. Vid Liljeholmen finns tvärbana, arlandabussar, samt större utbud av affärer/restauranger i den nybyggda gallerian samt läkarhus/vårdcentral. 

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.
Försäljningen kommer att genomföras som en rak fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Fasad Tegel
Ventilation Självdrag
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA
Karta


Bilder på fastigheten