Lager, Mejselgatan 38, Ar industriområde, Knivsta

  • 12 770 m²

Plan och staketomgärdad industrimark om 12 770 kvm.


Lokaltyper Lager / Logistik
Total yta 12 770 m²
Adress Mejselgatan 38
Område Ar industriområde
Objektsnummer 41923556
Pris 10 750 000 kr

Beskrivning

En av de sista tomterna i Ar industriområde är nu till salu. Tomten är plan, hårdgjord, grusad och staketomgärdad och har en areal på ca 12 770 kvm. På fastigheten finns en kontorsbyggnad om ca 108 kvm samt ett lagertält om ca 200 kvm. V/A-avgifter är betalda. Kontorsbyggnaden och tältet är ca 3 år gamla. Fastigheten överlåtes vakant. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten om ca 12 770 kvm nyttjas idag för uppställning/förvaring av byggnadsställningar. Kontorsbyggnad om ca 108 kvm med omklädningsrum, 2 wc varav en med dusch samt omklädningsrum, kök, lunchrum samt konferensrum finns. Därutöver finns ett lagertält om ca 200 kvm med 10 meters takhöjd och en lastport med måtten 4 x 4,5 meter. Hela fastigheten är staketomgärdad och den har 2 grindar, en i varje ände av fastighet. Eventuellt finns möjlighet att stycka tomten i två delar. Detaljplanen medger tillverkningsindustri, kontor samt handel med skrymmande varor som har anknytning till sådan verksamhet. Max exploateringsgrad uppgår till 50% av markarealen. Max byggnadshöjd uppgår till 10 meter (högsta takfotshöjd) OMGIVNING/KOMMUNIKATIONER Fastigheten är belägen i Ar industriområde i Knivsta invid E4:an cirka 50 km norr om Stockholm och ca 20 km söder om Uppsala Goda kommunikationer med busshållplats i området och bussar som trafikerar Arlanda, centrala Knivsta och Uppsala. Omgivande bebyggelse består huvudsakligen av lättare industri och viss handel. ÖVRIGT Försäljningen genomförs som en rak fastighetsaffär. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Indikativa bud mottages fortlöpande. Snabbt tillträde är möjligt.

Övrigt

Planbestämmelser:
Detaljplan: Ar företagspark norra delen (2010-10-28)


Karta

Bilder på fastigheten