Industri, Mejselgatan 12, Vellinge

  • 2 450 m²

Fullt uthyrd industrifastighet på bra läge nära motorvägspåfarten till E6/E22. Nytecknat 3-årsavtal.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 2 450 m²
Adress Mejselgatan 12
Objektsnummer 41923579
Tomtarea 4 m²

Beskrivning

Fullt uthyrd industrifastighet på bra läge nära motorvägspåfarten till E6/E22. Nytecknat 3-årsavtal.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastigheten ligger i industriområdet vid Norra infarten från motorvägen E6/E22 mellan Malmö och Trelleborg.
På fastigheten står en byggnad som är byggd 1977 och tillbyggd i två omgångar fram till 2011.
Mot gatan ligger en kontorsdel på ca 350 kvm med tegelfasad. Den innehåller ca 12 kontorsrum som ligger längs en korridor med klinkergolv Rummen har antingen laminat eller linoleumgolv. Det finns även större konferensrum med laminatgolv. Kontoret har en tid varit uppdelad i två delar och har därför ett större kök med inrednings som är 5-6 år gammalt samt ett pentry. Den finns ett flertal WC med klinkergolv och målade väggar. Kontorsdelen har ett nyare omklädningsrum med dusch samt två äldre som inte är i bruk. Kontoret har mekanisk till och frånluft med återvinning och kylanläggning via värmepump och borror. Fönstren är 2-glasfönster med galler på utsidan.
Lagerdelen på totalt ca 2 090 kvm nås via en stor port mot gatan. Först kommer ett slussrum och efter ytterligare en port, båda på ca 3 x 3 m, kommer lagerdelen. Den har byggts i tre olika etapper mellan år 1977 och 2011. Konstruktionen är lättbetong i väggar och tak på betongplatta med yttertak av papp. Det är ca 4,5 m till balk. Två av sektionerna värms upp med aerotemprar via värmepump kopplat till borror och den tredje sektionen värms upp med luft/luft-värmepumpar. Ingånde ström är på 125 A. Det finns fiber och larm i byggnaden. Pallställ tillhör hyresgästen.
På framsidan finns parkeringsplats. På baksidan finns en inhägnad och asfalterad del som kan användas för uppställning. Dock saknas utfart från baksidan.

HYRESKONTRAKT

Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Tildas AB. Tildas AB är en förstag som funnits sedan 1988 och distribuerar barnsaker till leksaksaffärer. Tildas har suttit i fastigheten  sedan runt år 2001 och har precis tecknat nytt hyreskontrakt.
Hyreskontraktet löper på 3 år, t.o.m. 2023-03-01, och därefter med 3 års förlängning. Uppsägningstiden är 9 månader.
Årshyran uppgår till 1 770 700 kr/år plus index och inklusive fastighetsskatt. 
Hyran är kallhyra där hyresgästen står för värme, kyla, VA, inre underhåll, avfallshantering, snöröjning mm dock ej ventilation som bekostas av hyresvärden. 
Hyran betalas månadsvis.

OMGIVNING/NATUR

Fastigheten ligger i ett område för blandad industri.

KOMMUNIKATIONER

Det är lätt att nå fastigheten med bil och lastbil. Till motorvägen E6/E22 mellan Malmö och Trelleborg är det knappt en halv kilometer.


NÄRSERVICE

I närområdet finns ett par lunchserveringar. Till centrala Vellinge med affärer, restauranger, banker mm är det ca 1 kilometer.

 


INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
 
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.
Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.  Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betong
Fasad Lättbetong/tegel
Fönstertyp 2-glas
Ventilation Mekanisk m. värmeåtervinning
Uppvärmning Värmepumpar till borror samt luft/luft
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Bilder på fastigheten