Bostad, Marieströmsgatan 2, Gnesta, Gnesta

  • 1 080 m²

Mindre bostadsfastighet med centralt läge på huvudgatan, mitt emot tågstationen. Fina originaldetaljer bevarade.


Lokaltyper Bostad / Butik
Total yta 1 080 m²
Adress Marieströmsgatan 2
Område Gnesta
Byggår 1880
Objektsnummer 41916708
Hyresintäkt 1151000 kr/år
Driftkostnad 239132 kr/år
Tomtarea 1 026 m²
Pris 14 000 000 kr

Beskrivning

Charmig bostadsfastighet byggd 1880, med attraktivt läge i centrala Gnesta. Fullt uthyrd! FASTIGHETSBESKRIVNING Charmig fastighet med 6 lägenheter och 4 butikslokaler samt gårdsbyggnad med förråd. Hela fastigheten är fullt uthyrd. Butikslokalerna hyrs idag av en skoaffär (som har funnits i fastigheten i närmare 100 år), en nyöppnad blomsterbutik, en låssmed samt en revisionsbyrå. Lägenheterna i huvudbyggnaden är mellan 52-150 kvm. Fyra av lägenheterna har balkong. Fina originaldetaljer bevarade som fiskbensparkett, vackra (dock ej fungerande) kakelungar och innerdörrar med spröjs. Utöver detta finns en liten källarlokal om 50 kvm som är uthyrd samt förråd på gården. OMGIVNING/NATUR Gnesta ligger drygt 30 minuter från Stockholms central och 35 minuter från Nyköping och Skavsta Flygplats. Kommunen har ca 11 000 invånare. Gnesta en tillväxtkommun med stor framtidstro. Här finns ett rikt kulturlandskap, djupa skogar, vackra sjöar, en stadspuls och ett trivsamt lugn. Ett nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en personlig plats med stor framtidstro. Här finns det en levande handel och ett dynamiskt näringsliv. Med ett aktivt kultur- och föreningsliv erbjuds allt från ishockey, fotboll och innebandy till konstutställningar, konserter och teater. Maten har ett stort fokus i kommunen och här finns flera förstklassiga restauranger och mysiga fik. NÄRSERVICE Fastigheten har ett centralt läge på huvudgatan i Gnesta. Butiker och kommunikationer finns i anslutning till fastigheten. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse Tillträde senast:Enligt överenskommelse.

Uppvärmning

Fjärrvärme


Byggnader
Byggnad 1
Fasad Plåt
Fönstertyp 2-glas
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Kommunalt VA
Bilder på fastigheten