Bostad, Malmövägen 36, Örja, Landskrona

  • 500 m²

Fastighet med bostad, kontor och lager/verkstad på gårdsplan. Perfekt för företagaren som vill slippa betala dyra lokalhyror. Bolagsförsäljning.


Lokaltyper Bostad / Butik / Industri / Verkstad
Total yta 500 m²
Adress Malmövägen 36
Område Örja
Byggår 1909
Objektsnummer 41919631
Hyresintäkt 223000 kr/år
Driftkostnad 41548 kr/år
Tomtarea 881 m²
Pris 3 300 000 kr

Beskrivning

Fastighet med bostad, kontor och lager/verkstad på gårdsplan. Perfekt för företagaren som vill slippa betala dyra lokalhyror. Bolagsförsäljning. FASTIGHETSBESKRIVNING På Örja, utmed Malmövägen finns en mindre hyresfastighet i 1,5 plan med kontorsdel och lägenhet. Bottenvåning med mestadels kontors- och personalsytor. Kontorsdel i vinkel med kabelkanaler och uttag i skrivbordshöjd. Kök/fikarum med stor matplats och modern köksinredning, utrustat med diskmaskin, kyl/frys och mikrovågsugn. Innanför köket finns ett omklädningsrum med WC och dusch. Kontor och lager/verkstad är uthyrt men uppsagt till årsskiftet, hyresgäst kan tänka sig att flytta ut tidigare om kommande köpare har det som önskemål. Lägenheten i etage med tillhörande trädgård i söder. Lägenheten fördelar sig över entréhall, kök och tvättstuga i bottenplan, övre plan med stort vardagsrum, badrum med badkar och två sovrum. Lägenheten är uthyrd på tills vidare-avtal med 3 månaders uppsägning. På gårdsplan finns lager/verkstadsbyggnad med platta på mark, stomme av lättbetong och tegel, putsad fasad och papptak. Träfönster med isolerglas. Uppvärming via 2 st luft-luft-värmepumpar. Invändigt är väggarna putsade och golv mestadels med klinker. Förutom dörr finns här även två stycken portar. RENOVERINGAR 1989 - lagt klinker kontor 1996 - utbyte av takpannor 1998 - lagt klinker i lagerdel 1998 - nytt papptak lagerdel 1998 - takfönster lager 2000 - ventilation kontor & lager 2005 - asfaltering gårdsytor 2005 - uppsättning stängsel och grind 2008 - installation fjärrvärme 2009 - ombyggnad kök/fikarum 2014 - omputsning av fasad KOMMUNIKATIONER E6, Landskrona södra, ca fem minuter från fastigheten. Både region- och stadsbuss på gatan. NÄRSERVICE I det direkta närområdet finns såväl livsmedelsbutiker, Willys & Coop, bensinmackar, lunchrestaurang, snabbmatskedjor samt det nya handelsområdet med bl.a. El-Giganten, Biltema m.fl. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. SERVITUT Avtalsservitut väg, Förmån 12-IM6-73/3057 - 1 TAXERINGSVÄRDE Hyreshusenhet, bostäder och lokaler (321) Byggnad, värde: 1 061 000 kr Mark, värde: 405 000 kr Summavärde: 1 466 000 kr Taxeringsår: 2016 Värdeår: 1929.

Uppvärmning

Fjärrvärme & luft/luft


Byggnader
Byggnad 1
Stomme Tegel
Fasad Tegel/puts
Fönstertyp Trä med isolerglas
Ventilation FTX kontor & lager. Självdrag i bostad.
Uppvärmning Fjärrvärme & luft/luft
Avlopp/vatten Kommunalt VA