Bostad, Mårtensboda 1:39, Gräsö

  • 92 918 m²

En 92918 m² stor detaljplanerad fastighet ca 80 meter från Gräsös västra strand, 8 km norr om färjan från Öregrund, är nu till salu. Här vid Gräsös nordvästra kustlinje mot den vidsträckta Öregrundsgrepen skapas något som de flesta andra platser längs östkusten inte kan erbjuda, nämligen möjligheten att kunna njuta av solnedgången över vidsträckt hav. Stranden nedanför fastigheten har fina klipphällar, beteshage, sandstrand och eventuellt även en framtida flerbåtshamn. Säljaren har som vision at...


Lokaltyper Bostad / Butik / Industri / Verkstad
Total yta 92 918 m²
Adress Mårtensboda 1:39
Kommun Östhammars kommun
Objektsnummer 41921908
Tomtarea 92 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

En 92918 m² stor detaljplanerad fastighet ca 80 meter från Gräsös västra strand, 8 km norr om färjan från Öregrund, är nu till salu. Här vid Gräsös nordvästra kustlinje mot den vidsträckta Öregrundsgrepen skapas något som de flesta andra platser längs östkusten inte kan erbjuda, nämligen möjligheten att kunna njuta av solnedgången över vidsträckt hav. Stranden nedanför fastigheten har fina klipphällar, beteshage, sandstrand och eventuellt även en framtida flerbåtshamn. Säljaren har som vision att kunna erbjuda de framtida boende båtplats, sommarbete för häst och fiske med nät på stamfastighetens (Mårtensboda 1:1) stora land- och vattenareal enligt separata överenskommelser.

Detaljplanen är antagen och medger:
- 21 st tomter för bostäder. Minsta tomtstorlek 2 500 m². Huvudbyggnad med max byggarea 150 m² i max två plan, (dvs max 300 m²). Komplementsbyggnader med max byggarea 40 m² per byggnad i ett plan. Total max byggarea 250 m² per tomt.
- 5 st tomter för handel/servering/icke störande hantverk. En tomt om 6 000 m², max byggarea 1 500 m² i ett plan. Fyra tomter om 2 500 m², max byggarea 250 m² i ett plan.

Nuvarande ägare skulle gärna se att området får en miljöprofil. Säljaren förordar efter samråd med kommunen en gemensam anläggning för avsaltning och rening av havsvatten för vattenförsörjningen. En anläggning som bedöms uppfylla behovet är RoBust 2000 tillhandahållen av Afflux Water. Anläggningen placeras i område E i detaljplanen och anslutningen till havet sker lämpligen genom borrning under mellanliggande fastigheter. Säljaren förordar efter samråd med kommunen även att avloppsfrågan löses med ACT bioreningsverk från Alnarp Cleanwater som ska kunna uppfylla de höga kraven på avloppslösning. Varje avloppsanläggning ska kunna delas av två småhusfastigheter. Nuvarande ägare även initierat ytterligare ett detaljplanearbete i syfte att möjliggöra för en flerbåtshamn. Planbeskedet beviljades 2018-01-17, arbetet är påbörjat och utredning pågår.

Under rubriken "Dokument & Länkar" nedan (just ovan kartan) finns läsvärd och viktig information såsom:
- Detlaljplan/Plankarta
- Detaljplan/Planbestämmelser
- Skiss på avloppsplan
- Illustrationsplan
- Länk till Alnarp Cleanwater:s webbsida
- Länk till Afflux Water:s webbsida
- Länk till Östhammar kommuns webbsida med mer dokument

Försäljningen kommer ske genom anbudsförfarande som övergår i en öppen budgivning. Försäljningen inriktas mot entreprenörer som vill köpa hela eller delar av fastigheten.

Under "Dokument & Länkar" finns även:
- En länk till mer information om Gräsö från Gräsöfonden, den leder direkt till information om badplatsen Storsand som ligger direkt intill detaljplaneområdet för tomterna, men mer information om övriga Gräsö återfinns i menyraden till vänster på samma sida från Gräsöfonden under rubriken "Upptäck Gräsön".
- En länk till mer information om vad som finns att göra och uppleva i idylliska Öregrund, dit man lätt tar sig på 10 min i bil och 5 min med färjan som oftast går varje halvtimme.
- En länk till Gräsöfärjans tidtabell.

Omgivning

Gräsö är en ö i Östhammars kommun, Uppsala län, i Roslagen.

Gräsö är cirka 30 km lång, 6 km bred och har en yta på 93 km² vilket gör den till Sveriges 10:e största ö till ytan. Totalt fanns det 665 bofasta invånare på ön år 2015.[1] Den kan nås från Öregrund med färja som är i trafik året om. Norr om Gräsö finns Örskär som är en mindre ö med en fyr. Nordväst om Gräsö ligger Gräsbådan som är en mindre skogklädd ö. Vid södra delen av Gräsö ligger Idö naturreservat. Från Äspskärsbrygga vid sydspetsen kan man med passbåt färdas till den idylliska ön Rävsten.

Vid Gräsö kyrka är bebyggelsen så tät att den räknas som en småort med namnet Gräsö av SCB. Orten kallas också Gräsö kyrktrakt. Även Söderboda belägen på öns norra del räknas som en småort.

På ön ligger Gräsö gårds naturreservat. Många av gårdarna på Gräsö härstammar från medeltiden, bland annat Gräsö gård som var en av Gustav Vasas kungsgårdar.[2]

Gräsös historia är delvis dokumenterad genom den demografiska databasen Gräsöarkivet.