Bostad, Lyngsåsa 11, Dalarö

  • 1 132 m²

Ett väl förberett brf-projekt, ett ståtligt skärgårdsresidens för privat bruk eller möjligen en framtida hotell-/konferensanläggning. Möjligheterna är många och läget är enastående. Fastigheten har varit bebyggd sedan mitten av 1800-talet då de första sommargästerna började komma till Dalarö. På 1920-talet köptes fastigheten av förläggaren och finansmannen Erik Åkerlund som lät bygga huvudhuset i etapper under åren 1926-38. Det var också under dessa år som parken och trädgården anlades. Byggnade...


Lokaltyper Bostad / Övrigt
Total yta 1 132 m²
Adress Lyngsåsa 11
Byggår 1921
Objektsnummer 41921910
Taxeringsvärde 12117000 kr
Tomtarea 3 624 m²
Pris 30 000 000 kr
Bifogade filer

Beskrivning

Ett väl förberett brf-projekt, ett ståtligt skärgårdsresidens för privat bruk eller möjligen en framtida hotell-/konferensanläggning. Möjligheterna är många och läget är enastående. Fastigheten har varit bebyggd sedan mitten av 1800-talet då de första sommargästerna började komma till Dalarö. På 1920-talet köptes fastigheten av förläggaren och finansmannen Erik Åkerlund som lät bygga huvudhuset i etapper under åren 1926-38. Det var också under dessa år som parken och trädgården anlades. Byggnaden är uppförd i två plan, delvis med källare samt vind. Byggnaden innefattar även två vidbyggda flyglar. Boarean uppgår till 986 kvm och biarean uppgår till 146 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden har en murad stengrund, fasaderna är putsade och taket utgörs i huvudsak av falsad plåt. Byggnaden har tilläggsisolerats 2001 och bergvärme har installerats 2009. Detaljplanen för området vann laga kraft 2016 och fastigheten får nyttjas för bostadsändamål. Den befintliga byggnaden får dock inte rivas och vissa angivna detaljer måste bevaras. Plan om uppförande av 9 lägenheter om 60-126 kvm fördelat på 3 våningar. I förslaget beräknas den totala boytan uppgå till 838 kvm. Fastighet om 3 624 kvm med byggnad är i dagsläget tomställd och ägs av Bostadsrättsföreningen Åkerlundska villan. Fastigheten ligger på Dalarö i Haninge kommun ca 40 km från Stockholms innerstad. Inom gångavstånd finns busshållplats, skola, livsmedelsaffär och övrig service. Närområdet utgörs av villabebyggelse samt den nyligen färdigställda exploateringen med mindre flerbostadshus på angränsande fastighet.


Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Småhusbyggnad