Bostad, Lunnegatan 15B m.fl., Åmål

  • 3 271 m²

Bostadsportfölj med fem fastigheter som är attraktivt och centralt belägna i Åmål. Portföljen utgörs av fastigheterna Banken 8, Konvaljen 21, Prästlyckan 1, Staken 4 och Vakteln 17. Totalt omfattar portföljen 44 bostadslägenheter. Fastigheterna är aktivt och lokalt förvaltade och av mycket god teknisk standard. Flera av byggnaderna har genomfört stambyten 1984-1987 med byte av vatten- och avloppsrör. I samband med detta renoverades våtrum, kök, fönster och elektriska installationer. Den uthyrbar...


Lokaltyp Bostad
Total yta 3 271 m²
Adress Lunnegatan 15B m.fl.
Objektsnummer 41927155

Beskrivning

Bostadsportfölj med fem fastigheter som är attraktivt och centralt belägna i Åmål. Portföljen utgörs av fastigheterna Banken 8, Konvaljen 21, Prästlyckan 1, Staken 4 och Vakteln 17. Totalt omfattar portföljen 44 bostadslägenheter. Fastigheterna är aktivt och lokalt förvaltade och av mycket god teknisk standard. Flera av byggnaderna har genomfört stambyten 1984-1987 med byte av vatten- och avloppsrör. I samband med detta renoverades våtrum, kök, fönster och elektriska installationer. Den uthyrbara arean uppgår till 3 271 kvm. Tomtarealen uppgår till cirka 12 778 kvm och den obebyggda delen utgörs i huvudsak av grönytor samt asfalterade ytor för parkering. Beståndet är samlat och effektivt med lägenheter i näraliggande kvarter. Möjlighet för köpare att överta självgående fastighetsskötare med många års erfarenhet av fastigheterna. Hyra 2020 för fastigheterna uppgår till 3 018 tkr och genereras till cirka 100 % av bostäder. Driftnetto för portföljen beräknas uppgå till cirka 1 585 tkr. Kontakta Simon Smedberg med (telefon 076-339 55 33) på Real Advice för mer information och prospekt.


Bilder på fastigheten