Bostad, Lundavägen 10, Dalby

  • 255 m²

Hyresfastighet i Dalby om ca 255 kvm fördelade på 3 lägenheter.


Lokaltyp Bostad
Total yta 255 m²
Adress Lundavägen 10
Objektsnummer 41922291
Tomtarea 886 m²
Pris 6 950 000 kr

Beskrivning

Hyresfastighet i Dalby om ca. 255 kvm med 3 st uthyrda lägenheter. Lägenheterna fördelar sig på en stor 1,5 plans lägenhet om ca. 140 kvm samt två mindre 2:or om på 55 resp. 60 kvm. Nuvarande ägare har genomfört en omfattande totalrenovering av fastigheten de senaste 3 åren. Hyresintäkt from 2020-01-01 kommer att uppgå till 506.000 tkr/år. FASTIGHETSBESKRIVNING Hyresfastighet i Dalby om ca. 255 kvm med 3 st uthyrda lägenheter. Lägenheterna fördelar sig på en stor 1,5 plans lägenhet om ca.140 kvm samt två mindre 2:or om på 55 resp. 60 kvm. Nyvarade ägare har genomfört en omfattande totalrenovering av fastigheten senaste 3 åren. Hyresintäkt from 2020-01-01 kommer att uppgå till 506.000 tkr/år. OMGIVNING/NATUR Dalby är en tätort i Lunds kommun och kyrkby i Dalby socken, belägen cirka 10 km sydost om Lund. Dalby ligger på Romelåsens sydsluttning vid Lundasättens nordöstra rand. Dalby har expanderat kraftigt sedan 1970-talet och utgör idag en pendlingsort till Malmö och Lund. Dalby har en folkmäng på ca 7000. På orten finns Dalby kyrka som är en av Nordens äldsta stenkyrkor. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Källargrund samt betongplatta
Stomme Tegel/Siporex betong
Utvändiga plåtarbeten Lackerad plåt
Fasad Puts
Fönstertyp Isolerglas
Ventilation Självdrag
Uppvärmning Luft/vattenpump (Nibe F2300)
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.
Bilder på fastigheten