Industri, Lindövägen 2, Sommen

  • 8 526 m²

Fastigheten inrymmer lokaler för lager, produktion, och kontor med en total uthyrningsbar yta om 8526m² taxerad yta fördelat på produktionsytor 4457m², kontor 256m², lager 3813m². En total markyta omca 26000m² där gårdsmarken till största del är hårdgjord och asfalterad. Hela fastigheten blir tillgänglig för köparen. Servitut för brygga i småbåtshamnen följer med fastigheten. I närområdet finns småbåtshamn med båtramp, camping och badplats. Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Sä...


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 8 526 m²
Adress Lindövägen 2
Byggår 1977
Objektsnummer 41921906
Taxeringsvärde 6062000 kr
Tomtarea 26 538 m²

Beskrivning

Fastigheten inrymmer lokaler för lager, produktion, och kontor med en total uthyrningsbar yta om 8526m² taxerad yta fördelat på produktionsytor 4457m², kontor 256m², lager 3813m². En total markyta om ca 26000m² där gårdsmarken till största del är hårdgjord och asfalterad. Hela fastigheten blir tillgänglig för köparen. Servitut för brygga i småbåtshamnen följer med fastigheten. I närområdet finns småbåtshamn med båtramp, camping och badplats. Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.


Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Produktionslokal
Byggnad 2
Byggnadstyp Produktionslokal
Byggnad 3
Byggnadstyp Produktionslokal
Byggnad 4
Byggnadstyp Produktionslokal
Byggnad 5
Byggnadstyp Kontorsbyggnad
Karta