Industri, Lindövägen 2, Tranås

  • 8 526 m²

Fastigheten inrymmer lokaler för lager, produktion, och kontor med en total uthyrningsbar yta om 8526m² taxerad yta fördelat på produktionsytor 4457m², kontor 256m², lager 3813m². En total markyta omca 26000m² där gårdsmarken till största del är hårdgjord och asfalterad. I dagsläget är ca 6500m² uthyrd med en årlig intäkt om 1 663 000kr Servitut för brygga i småbåtshamnen följer med fastigheten. I närområdet finns småbåtshamn med båtramp, camping och badplats. Försäljning av fastigheten sker...


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 8 526 m²
Adress Lindövägen 2
Kommun Tranås kommun
Objektsnummer 41921906
Tomtarea 26 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Fastigheten inrymmer lokaler för lager, produktion, och kontor med en total uthyrningsbar yta om 8526m² taxerad yta fördelat på produktionsytor 4457m², kontor 256m², lager 3813m².
En total markyta om ca 26000m² där gårdsmarken till största del är hårdgjord och asfalterad. I dagsläget är ca 6500m² uthyrd med en årlig intäkt om 1 663 000kr

Servitut för brygga i småbåtshamnen följer med fastigheten.
I närområdet finns småbåtshamn med båtramp, camping och badplats.

Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.


Byggnader
Byggnad 1
Beskrivning Industribyggnad med lager och produktionsytor uppförda i ett plan med gjuten platta, stommar av betong samt i en del trä och limträ, äldre del uppförd i två plan med källare, gjutet golv, stommar och övre bjälklag i trä. Fasad: Behandlad betong, plåt och
Byggnadstyp Produktionslokal
Grund krypgrund. Stomme och bjälklag: Trä. Tak: plåt. Fönster: kopplade 2-glas. Byggnaden har huvudsakligen använts för kontor och delvis arkiv. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning genom pelletsanläggning från 1987 och uppgraderad tidigt 2000-tal.
Tak plåt. Fönster: kopplade 2-glas. Byggnaden har huvudsakligen använts för kontor och delvis arkiv. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning genom pelletsanläggning från 1987 och uppgraderad tidigt 2000-tal. Mekanisk till och frånluft. Vatten och avl
Fasad Behandlad betong, plåt och trä. Fönster: kopplade 2-glas. Byggnaden har nyttjats för produktion och lager samt kontor och utställning. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning genom pelletsanläggning från 1987 och uppgraderad tidigt 2000-tal. Meka