Bostad, Linavägen 5, Södertälje

Bjurfors Näringsliv Friskvård (475 m) Kommunikation (575 m)

I Södertälje på Linavägen 5 finns nu möjlighet att förvärva ett byggprojekt innehållande 25 lägenheter med beviljat bygglov.

Fakta om fastigheten
Fastighetstyp Bostad
Total yta 2 700 m²
Adress Linavägen 5
Byggår 1950
Tomtarea 2 586 m²
Pris 25 000 000 kr
Objektsnr 41899922
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

pratbubbla_delResurs 14

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

I Södertälje på Linavägen 5 finns nu möjlighet att förvärva ett byggprojekt innehållande 25 lägenheter. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastighet belägen i Södertälje område Lina/Karlberga med adress Linavägen 5 vid Mälarens inlopp till Södertälje erbjuds möjligheten att förvärva ett nybyggnadsprojekt om 25 lägenheter. Bygglovsansökan har lämnats till Södertälje kommun, Bygglovet beviljades den 2018-01-17. Ansökan om nybyggnad av flebostadshus 25 lgh samt rivning av befintlig huvudbyggnad, fastigheten Lina 4:50. Ansökan avser nybyggnad av 25 lägenheter i ett flerbostadshus med tre våningar, vindsvåning och källarvåning. Antal parkeringsplatser är 25 st. Byggnaden upptar en byggnadsareal (BYA) om 605 kvm med en sammanlagd bruttoarea om 2738 kvm. På fastigheten finns idag en vakant flerbostadsfastighet med en totalarea om ca 200 kvm. fastigheten måste rivas i samband med byggstart. Tillstånd för rivning finns beviljat i sökt bygglov. Försäljningen sker genom bolagsförvärv i nybildat bolag. OMGIVNING/NATUR Fastigheten ligger i direkt anslutning till Mälaren, Småbåtshamn finns i direkt anslutning till fastigheten. Närliggande bebyggelse består av bostadsfastigheter. Natur och grönområde i direkt anslutning till fastighten. NÄRSERVICE Fastigheten är belägen ca 2 km från Södertälje Centrum. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Indikativt bud senast: Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Byggnader
Byggnad 1
Avlopp/vatten Enskilt vatten året om. Kommunalt avlopp.