Industri, Lillsjövägen 9F, Jordbro, Jordbro

  • 432 m²

Mindre friköpt industrifastighet


Lokaltyper Industri / Verkstad
Total yta 432 m²
Adress Lillsjövägen 9F
Område Jordbro
Kommun Haninge kommun
Byggår 2006
Objektsnummer 41951128

Beskrivning

Mindre friköpt industrifastighet i inhägnat företagsområde. Ordentlig lastport om 3 m bredd x 3,5m hög. Fastigheten är i 2-plan med stora arbets/förvarings/lagerytor på bottenplan samt entresolplan med pentry och stora luftiga lokaler. Goda möjligheter att anpassa för t.ex kontor på övre plan samt lager på bottenplan. Möjlighet att montera lastport!

Övrigt

Anpassningsbar fastighet belägen inom inhägnat företagsområde. Byggår 2006.  Goda arbetsytor på bottenplan samt access till plan hörntomt om 385 kvm. Entresolplan omfattar tre stora lokaler med bra arbetsytor samt pentry. Fastigheten bedöms vara lämplig till: lager, verkstad, produktion, även att dela till kontor och lager är möjligt.  

Fastigheten överlåts vakant.

Exempel: Total månadskostnad vid 50% belåning ca 7 500 kr.
Exempel: vid fullt uthyrda lokaler bedöms hyresintäkten till 410 000 kr/år ( ca 950 kr/kvm/år)
Nuvarande driftskostnad är ca 22 000 kr/år

 

OBS! Nyinstallerad  lastport om 3,5 m bredd x 3 m hög.

Entréplan: Entre till hall/lokalen med stora ytor, i dagsläget finns arbetsbänkar och arbetsbord. Trägolv ovanpå betonggolvet.

I den bakre delen av lokalen finns wc, ytterligare ett större rum, utgång till tomten samt trappa till övre plan/entresol. 

Övre plan/entresol: Pentry med diskbänk. Tre stora anpassningsbara lokaler alla med trägolv. 

Levande väletablerat industriområde

Pendeltåg till/från Jorbro Station. Från stationen går det bussar som stannar ca 300 meter från fastigheten, alt går man ca 1500 meter från pendeltåget. Restid till/från Centralen ca 30 minuter. Med bil når man fastigheten smidigt via Nynäsvägen, restid till/från City ca 15-20 minuter.

I området finns flertalet lunchrestauranger.

Fastigheten överlåts vakant.

Exempel: vid fullt uthyrda lokaler bedöms hyresintäkten till 410 000 kr/år ( ca 950 kr/kvm/år)

Nuvarande driftskostnad är ca 22 000 kr/år

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av köpeskillingen erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande
Indikativt bud senast: Löpande
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse
Tillträde senast: Enligt överenskommelse


Byggnader
Byggnad 1
Beskrivning Normalt
Grund Betongplatta
Stomme Stål och Trä
Tak Plåt
Fasad Plåt
Ventilation Självdrag
Uppvärmning Luftvärmepump
Karta