Övrigt, Lilla Varvsgatan 11, Centrum, Malmö

  • 1 000 m²

Bjurfors Näringsliv har fått förtroendet att förmedla försäljningen av Wieslanderska huset. Byggt 2007 för Plastikkirurgiska Institutet.


Lokaltyp Övrigt
Total yta 1 000 m²
Adress Lilla Varvsgatan 11
Område Centrum
Kommun Malmö kommun
Objektsnummer 41930196
Tomtarea 744 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Bjurfors Näringsliv har fått förtroendet att förmedla försäljningen av Wieslanderska huset. Byggt 2007 för Plastikkirurgiska Institutet.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Byggnaden är i fyra plan där entréplan är indraget med en arkad, två fulla plan samt en indragen våning på plan 4 med takterrasser. Ritat och byggt som vårdfastighet från början och utgör ca 1 000 kvm lokalyta.
Byggd i stomme av betong och grundlagt med betongplatta. Fasaden är blåmålade cementskivor vilket ger byggnaden en fin karaktär. Uppvärmning sker med fjärrvärme och vattenburet radiatorsystem. Ventilationsanläggning med kyla och värmeväxling. Det finns också installationer med tryckluft, syrgas och elektriskt backup system.   
Tomten är 744 kvm och avgränsad mot grannen med en gabion. Här finns ett flertal parkeringsplatser.

PLANLÖSNING

Entréplan under en arkad med välkomnande entré med hiss och trappa upp till alla plan. Ljusa behandlingslokaler om ca 160 kvm med stora fönster och här finns möjlighet för flera olika typer av mottagningar. Välutrustat med 4 wc, pentry och förråd. På baksidan av huset finns teknikutrymme och soprum.
På plan två finner vi väntrum och reception. Tre läkarmottagningar, två operationsrum samt sex uppvakningsrum. Personalrum, omklädning samt väl anpassade förråd. Alla rum har en fantastisk utsikt över vattenmiljöerna som präglar området.
På plan tre finns två stora operationssalar med tillhörande utrymmen samt åtta stycken uppvakningsrum. Även här finns personalkök, tvätt och steril och bra med förvaring.
Överst finner vi ett stort ljust konferensrum om ca 72 kvm med en fantastisk utsikt och takterrass runt hela huset. Här finns också kök och wc/dusch med bastu. Med två trappuppgångar och hiss hela vägen genom huset ges många möjligheter att disponera ytorna på optimalt sätt.    
 

OMGIVNING

Västra Hamnen
Det som började som en vision om att skapa en ny typ av boendemiljö har vuxit fram som en spännande stadsdel som sjuder av liv. Under sommarhalvåret drar Västra Hamnen och Dockan åt sig särskilt många besökare. Malmöbor och andra skåningar kommer kanske för att ta ett dopp utmed den långa strandpromenaden. Minst lika många, också utländska turister, fascineras året om av den varierande arkitekturen i boendemiljön där Turning Torso står lika tydlig som ett utropstecken – här är det!
Västra hamnen är en ekologiskt hållbar stadsbebyggelse och den började ta sin form under bostadsmässan Bo01, som hölls sommaren 2001. Syftet med mässan var att visa upp för allmänheten hur övergiven industrimark kunde förvandlas till bostadsområden med affärer, restauranger, hotell och kontor i en levande miljö. Den otillgängliga kustremsan förvandlades också till en mötesplats med utrymme för lekplatser, parker, skateramper, motionsstråk och brygghäng.
Ambitionen att skapa en levande stadsdel infriades verkligen. Idag är Västra Hamnen ett mycket attraktivt bostadsområde där förskolor och skolor hör till Malmös mest uppskattade. Här finns också all service, som t ex apotek, gym och matbutiker. Även flera topprestauranger har etablerat sig här lockade av möjligheten att bjuda gästerna på en upplevelse utöver det vanliga. Flera har borden precis utmed kajkanten och serverar förstås gärna fisk- och skaldjursrätter. Det är också enkelt att vara nära naturen i Västra Hamnen. De boende uppskattar möjligheten att ta ett kvällsdopp vid Scaniabadet och njuter av solnedgången i sundet vid Öresundsbron.
Idag är västra hamnen känd för sin spännande arkitektur med landmärket Turning Torso som stor turistattraktion. Den imponerande 190 meter höga byggnaden har satt Malmö på kartan och besökare från såväl Sverige som övriga världen kommer för att beskåda den.
Granne med Västra Hamnen ligger Dockan. Namnet på området är hämtat från förr då just varvsindustri och Kockums dominerade kustområdet. Nu är det ett trevligt bostadsområde som definieras av flervåningshus med närkontakt till vattnet, restauranger och en fri sikt ut mot horisonten. Den ursprungliga båtdockan har återanvänts och förvandlats till en attraktiv småbåtshamn. Man kan som boende parkera båten utanför porten.
Blandningen av gammalt och nytt är ledord i utformningen av Dockans miljö och flertalet äldre byggnader har fått nya användningsområden, bland annat har Malmö Högskola sin verksamhet i en gammal ubåtshall. Studenter blandas också med kontorsanställda då många små företag men även större internationella sådana har kontor i området. Även Bjurfors har sitt huvudkontor här.

KOMMUNIKATIONER

I Västra Hamnen befinner du dig i ett av Malmös mest attraktiva områden med all service, matbutiker och stadens utbud på nära håll. Gott om restauranger och caféer i absolut närhet. Favoriter som Bar Italias glassortiment ligger på Sundspromenaden en kort promenad bort. Scaniabadet ligger inte lång bort.
Bra läge för pendling till både Köpenhamn och övriga Skåne med centralstationen på cykelavstånd. Här finns verkligen allt för er som vill verka centralt och njuta av det bästa Malmö har att erbjuda.

NÄRSERVICEÖVRIGTINSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Stomme Betong
Fasad Cementskivor
Fönstertyp Isolerglas aluminium
Ventilation Mekanisk m. värmeåtervinning och kyla
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA