Mark, Lövsjövägen 1, Malmköping

  • 1 207 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 1 207 m²
Adress Lövsjövägen 1
Område Malmköping
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856204

Beskrivning

Lövsjövägen 1, fastighetsbeteckning Gitarren 1.
Läge: Tillfart från Lövsjövägen. Naturmark i norr och öster. GSM-mast cirka 50 m norr om fastigheten.
Tomttyp: Grundläggning kan ske direkt i naturligt lagrad jord. Marken lutar främst åt söder. Höjdskillnaden mot Lövsjövägen är drygt 5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med
sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Lövsjövägen.


Karta

Bilder på fastigheten